Sony Xperia L - Күй және ескертулер

background image

Күй және ескертулер

Экранны

ң жоғарғы жағындағы күй жолағы құрылғыда не болып жатқанын көрсетеді. Сол жақта

жа

ңа немесе ағымдағы оқиғалар туралы ескертулер көрсетіледі. Мысалы, бұл жерде жаңа хабар

ж

әне күнтізбе ескертулері көрсетіледі. Оң жақта сигнал күші, батарея күйі және басқа да ақпарат

к

өрсетіледі.

Хабарландыру панелі Wi-Fi

®

, Bluetooth

®

, деректер тасымалы ж

әне дыбыс сияқты құрылғының

негізгі параметрлерін реттеуге м

үмкіндік береді. Сондай-ақ, хабарландыру панелінен параметрлер

м

әзірін ашып, басқа параметрлерді өзгертуге болады.

Ескертулерді және ағымдағы әрекеттерді тексеру

К

үй жолағын төмен жылжытып, Ескерту панелін ашу арқылы қосымша ақпарат алуға болады.

Мысалы, б

ұл панельді жаңа хабарды ашу немесе күнтізбе оқиғасын көру үшін пайдалануға

22

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

болады. Сондай-а

қ, музыка ойнатқышы сияқты фондық режимде жұмыс істейтін кейбір

қолданбаларды ашуға болады.

Ескертпе панелін ашу

Жай-к

үй жолағын төмен қарай сүйреңіз.

Ескерту панелін жабу үшін

Ескерту панеліні

ң төменгі жағындағы жолақты жоғары қарай сүйреңіз.

Ескертпе панелінен жұмыс істеп тұрған бағдарламаны ашу

Ашу

үшін іске қосылған қолданбаның белгішесін түртіңіз.

Ескертулер панелінен бүкіл ескертуді алып тастау

Ескертуге сауса

қты қойып, солға немесе оңға жанап өтіңіз.

Ескерту панелін өшіру үшін

Ескерту панелінен, Тазалау т

үймесін түртіңіз.

Ескерту тақтасынан құрылғы параметрлерін орнату

Ескерту та

қтасынан параметрлер мәзірін ашып, негізгі құрылғы параметрлерін реттеуге болады.

Мысалы, Wi-Fi® функциясын

қосуға болады.

Ескерту тақтасынан құрылғы параметрлері мәзірін ашу

1

К

үй жолағын төмен сүйреңіз.

2

т

үртіңіз.

Ескерту тақтасынан дыбыс параметрлерін реттеу

1

К

үй жолағын төмен сүйреңіз.

2

белгішесін т

үртіңіз.

23

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Ескерту панелінен Bluetooth

®

функциясын басқару

1

К

үй жолағын төмен сүйреңіз.

2

т

үймесін түртіңіз.

Ескерту тақтасынан Wi-Fi® функциясын басқару

1

К

үй жолағын төмен сүйреңіз.

2

белгішесін т

үртіңіз.

Ескерту тақтасынан деректер тасымалын қосу немесе өшіру

1

К

үй жолағын төмен сүйреңіз.

2

белгішесін т

үртіңіз.