Sony Xperia L - Жад

background image

Жад

Мазм

ұнды құрылғының ішкі жадына немесе жад картасына сақтауға болады.

Жад картасы

Құрылғыңыз мазмұн сақтау үшін пайдаланылатын microSD™ жад картасын қолдайды. Картаның

б

ұл түрін тасымалды жад картасы ретінде басқа үйлесімді құрылғылармен де пайдалануға

болады.

Жад картасын бөлек сатып алу қажет болуы мүмкін.

Жад картасын қауіпсіз түрде алу

Телефон

өшірулі болғанда жад картасын кез келген уақытта қауіпсіз түрде алуыңызға болады.

Телефон

қосулы болғанда жад картасын телефоннан алып тастағыңыз келсе, телефоннан жад

картасын алмастан б

ұрын оны шығаруыңыз керек. Бұл жад картасының зақымдануының немесе

оны

ң ішінде сақталған деректердің жоғалуының алдын алады.

Жад картасын шығару

1

Негізгі экран бетінен белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлері > Қойма > SD картасын ажырату тарма

ғын тауып түртіңіз.

Жад картасын пішімдеу

Құрылғыдағы жад картасын, мысалы, жадты босату үшін, пішімдеуге болады. Яғни, картадағы

барлы

қ деректерді жоясыз.

Жад картасын пішімдеген кезде ондағы барлық мазмұн жойылады. Жад картасын
пішімдеуден бұрын сақтағыңыз келетін барлық деректердің қосалқы көшірмелерін
жасаңыз. Мазмұнның қосалқы көшірмесін жасау үшін оны компьютеріңізге көшіре аласыз.
Қосымша ақпарат алу үшін Құрылғыны компьютерге жалғау бөлімін 100-беттен қараңыз.