Sony Xperia L - Google™‎ қызметтерімен синхрондау

background image

Google™ қызметтерімен синхрондау

Google™ тіркелгі

ңізбен құрылғының қандай түрін пайдаланатыңызға қарамастан

м

әліметтеріңізді жаңа түрде ұстау үшін құрылғыңызды әр түрлі Google™ қызметтерімен

синхронда

ңыз. Мысалы, контактілеріңізді Gmail™ және күнтізбе деректерін синхрондауға болады.

Синхрондау үшін Google™ тіркелгісін орнату

1

Негізгі экран м

әзірінен параметрін түртіңіз.

2

Параметрлері > Есептік жазба қосу > Google пернелерін т

үртіңіз.

3

Google™ тіркелгісін жасау

үшін немесе тіркелгі бұрыннан бар болса, оған кіру үшін тіркеу

шеберіні

ң нұсқауларын орындаңыз.

4

Google™ тіркелгісіне деректерді

ң сақтық көшірмесін жасау қажет болса, Сақ. көш. ж.

ж/е қалп. кел.

ұяшығына белгі қойып, Келесі түймесін түртіңіз.

5

Жа

ңадан жасалған Google™ тіркелгісін түртіңіз де, синхрондау қажет келетін элементтерді

т

үртіңіз.

Google™ тіркелгісі арқылы қолмен синхрондау

1

Негізгі экран т

үртіңіз.

2

Параметрлері > Google тарма

ғын түртіңіз.

3

Синхронда

ғыңыз келген Google™ тіркелгісін түртіңіз.

4

пернесін басып, Қазір қадамдастыру п

әрменін түртіңіз.

Google™ тіркелгіcін жою

1

Негізгі экран м

әзірінен параметрін түртіңіз.

2

Параметрлері > Google тарма

ғын түртіңіз.

3

Тіркелгілер тізімінен жою

қажет Google™ тіркелгісін түртіңіз.

4

белгішесін басып, Есептік жазбаны шығару п

әрменін түртіңіз.

5

Растау

үшін Есептік жазбаны шығару түймесін қайтадан түртіңіз.