Sony Xperia L - Қауымдық электрондық поштаны, күнтізбені және контактілерді қадамдастыру

background image

Қауымдық электрондық поштаны, күнтізбені және
контактілерді қадамдастыру

Қауымдық электрондық хаттарға, күнтізбе кездесулеріне және контактілерге тікелей құрылғыдан

қол жеткізу. Оларды компьютерден секілді оңай көріп басқарыңыз. Орнатудан кейін ақпаратты

Электрондық пошта, Күнтізбе ж

әне Контактілер қолданбаларында таба аласыз.

Жоғарыда айтылған жұмыс мүмкіндіктеріне қол жеткізу үшін қауымдық ақпаратыңыз
Microsoft® Exchange серверінде сақталуы тиіс.

105

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Қауымдық электрондық пошта, күнтізбе және контактілерді орнату

1

Негізгі экран бетінен белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлері > Есептік жазба қосу > Exchange ActiveSync пернелерін

т

үртіңіз.

3

Қауымдық электрондық пошта мекенжайын және кілтсөзді енгізіңіз.

4

Келесі белгішесін т

үртіңіз. Құрылғы есептік жазба ақпаратын ала бастайды. Қате орын

алса,

қосымша ақпарат алу үшін қауымдық желі әкімшісіне хабарласыңыз.

5

Қауымдық серверге құрылғыны басқаруға рұқсат беру үшін OK түймесін түртіңіз.

6

Құрылғымен қандай деректер қадамдастырылатынын таңдаңыз, мысалы контактілер мен

к

үнтізбе жазбалары.

7

Қажет болса, құрылғыдағы кейбір қауіпсіздік мүмкіндіктерін басқаруға қауымдық серверге

р

ұқсат беру үшін құрылғы әкімшісін іске қосыңыз. Мысалы, қауымдық серверге кілтсөз

ережелерін орнату

ға және жад шифрлауын орнатуға рұқсат беруге болады.

8

Параметрлерді орнату ая

қталған кезде қауымдық есептік жазба үшін бір атау енгізіңіз.

Қауымдық электрондық поштаның, күнтізбенің және контактілердің орнатылған
параметрлерін түзету

1

Негізгі экран экранынан белгішесін т

үртіңіз.

2

Электрондық пошта т

үймесін, одан кейін түймесін түртіңіз.

3

Параметрлер тарма

ғын түртіп, қауымдық есептік жазбаны таңдаңыз.

4

Қалаған параметрлерді өзгертіңіз.

Қауымдық есептік жазба үшін қадамдастыру аралығын орнату

1

Негізгі экран бетінен белгішесін т

үртіңіз.

2

Электрондық пошта т

үймесін, одан кейін түймесін түртіңіз.

3

Параметрлер тарма

ғын түртіп, қауымдық есептік жазбаны таңдаңыз.

4

Кіріс жәшігін тексеру жиілігі тарма

ғын түртіп, аралық опцияны таңдаңыз.

Қауымдық есептік жазбаны жою

1

Негізгі экран бетінен белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлері > Exchange ActiveSync опциясын т

үртіп, одан кейін қауымдық

есептік жазбаны та

ңдаңыз.

3

т

үймесін, одан кейін Есептік жазбаны шығару түймесін түртіңіз.

4

Растау

үшін Есептік жазбаны шығару түймесін қайтадан түртіңіз.