Sony Xperia L - Бірнеше қоңыраулар

background image

Бірнеше қоңыраулар

Егер

қоңырау күту функциясы іске қосылған болса, бір мезгілде бірнеше қоңырауларды өңдеуге

болады. Б

ұл функция іске қосылған болса, басқа қоңырау келген кезде дыбыстық сигнал

беріледі.

Қоңырау күтуді іске қосу немесе өшіру үшін

1

Негізгі экран экранында пернесін т

үртіңіз.

2

Параметрлері > Қоңырау параметрлері > Қосымша параметрлер

опциясын тауып, т

үртіңіз.

3

Қоңырау күтуді іске қосу немесе өшіру үшін Қоңырау күтуде тармағын күтіңіз.

Екінші қоңырауға жауап беру және ағымдағы байланысты күтуге қою үшін

Қоңырау кезінде қайталанған қысқа дыбыс естісеңіз, пернесін түртіңіз.

Екінші қоңырау шалу

1

А

ғымдағы қоңырау кезінде түймесін түртіңіз.

2

Алушыны

ң нөмірін теріңіз және түймесін түртіңіз. Бірінші қоңырау күтуге қойылады.

Бірнеше қоңыраулар арасында ауысу

Бас

қа қоңырауға ауыстыру үшін және ағымдағы қоңырауды ұстап тұру үшін Осы

қоңырауға ауысу т

үймесін түртіңіз.

Ағымдағы байланыс аяқтап, келесі күтудегі қоңырауға оралу үшін

Қоңырауды аяқтау тарма

ғын түртіңіз.