Sony Xperia L - Құрылғыны қалпына келтіру

background image

Құрылғыны қалпына келтіру

Барлы

қ жеке деректеріңізді жойып немесе жоймай-ақ құрылғыны бастапқы параметрлеріне

қайта орнатуға болады. Бастапқы параметрлерді қалпына келтірмес бұрын құрылғыда сақталған

ма

ңызды деректердің сақтық көшірмесін жасаңыз.

Зауыттық параметрлерді қалпына келтіруді орындау

Біржола бүлінуіне жол бермеу үшін бастапқы қалпына келтіру процедурасы орындалып
жатқан кезде құрылғыны қайта іске қоспаңыз.

1

К

үй жолағын төмен қарай сүйреп, опциясын түртіңіз.

2

Сақтық. көш. және қалп. келтіру > Зауыт деректерін қалпына келтіру

опциясын тауып т

үртіңіз.

3

Құрылғының ішкі жадында сақталған суреттер мен музыка сияқты деректерді де

жой

ғыңыз келсе, Ішкі жадты өшіру құсбелгісін белгілеңіз.

4

Телефонды бастапқы қалпына келтіру белгішесін т

үртіңіз.

5

Растау

үшін Барлығын өшіру түймесін түртіңіз.