Sony Xperia L - Құрылғыны табу

background image

Құрылғыны табу

Құрылғы жоғалса, оны бірнеше жолмен табуға және қорғауға болады. «my Xperia» қызметінің

к

өмегімен төмендегі шараларды қолдануға болады:

Құрылғыны картада іздеу.

Құрылғы дыбыссыз режимде болса да, жұмыс істейтін дабылды қосу.

Құрылғыны қашықтан құлыптап, экранында байланыс ақпаратыңызды көрсету.

Со

ңғы шара ретінде құрылғының ішкі және сыртқы жадтарын өшіру.

«my Xperia»

қызметін қолданбас бұрын, оны құрылғыда іске қосу керек. Қзымет іске қосылғаннан

кейін, myxperia.sonymobile.com мекенжайына

өтіп, құрылғыда орнатқан Google™ есептік

жазбасымен кірсе

ңіз болғаны.

«my Xperia» қызметі барлық елдерде/аймақтарда бола бермеуі мүмкін.

«my Xperia» қызметін іске қосу

1

К

үй жолағын төмен қарай сүйреп, опциясын түртіңіз.

2

Xperia™ > MyXperia™ > Белсендіру пернелерін т

үртіңіз.

3

Құсбелгіні белгілеңіз, одан кейін Қабылдау түймесін түртіңіз.