Sony Xperia L - Электрондық пошта қолданбасымен жұмыс істей бастау

background image

Электрондық пошта қолданбасымен жұмыс істей бастау

Электронды

қ пошта қолданбасының көмегімен, бір уақытта бірнеше электрондық пошта есептік

жазбасын, оны

ң ішінде қауымдық Microsoft Exchange Active Sync есептік жазбаларын қолдануға

болады. Gmail™ есептік жазбасына келетін электронды

қ хаттарды Электрондық пошта және

Gmail™

қолданбаларынан ашуға болады.

Электрондық пошта есептік жазбаларын пайдалану

Құрылғыға электрондық пошта тіркелгісін орнату үшін

1

Негізгі экран бетінен белгішесін т

үртіңіз.

2

Электрондық пошта опциясын тауып т

үртіңіз.

3

Параметрлерді орнатуды ая

қтау үшін экранда көрсетілетін нұсқауларды орындаңыз.

Кейбір электрондық пошта қызметтері үшін электрондық пошта есептік жазбасының
толық параметрлері бойынша мәліметті электрондық пошта қызмет көрсетушісінен алу
керек болуы мүмкін.

Электрондық пошта есептік жазбасын әдепкі есептік жазба ретінде орнату үшін

1

Негізгі экран бетінен белгішесін т

үртіңіз.

2

Электрондық пошта опциясын тауып т

үртіңіз.

3

пернесін басып, Параметрлер опциясын т

үртіңіз.

4

Электронды

қ хат жазу және жіберу үшін әдепкі есептік жазба ретінде пайдаланғыңыз

келетін есептік жазбаны та

ңдаңыз.

5

Әдепкі есептік жазба параметріне

құсбелгі қойыңыз. Әдепкі есептік жазбаның кіріс

ж

әшігі электрондық пошта қолданбасын ашқан сайын пайда болады.

Сізде тек бір электрондық пошта есептік жазбасы болса, бұл есептік жазба автоматты
түрде әдепкі есептік жазба болады.

Құрылғыда қосымша электрондық пошта есептік жазбасын қосу

1

Негізгі экран бетінен белгішесін т

үртіңіз.

2

Электрондық пошта опциясын тауып т

үртіңіз.

3

Экранны

ң жоғарғы жағында түймесін түртіңіз, одан кейін Есептік жазба қосу

т

үймесін түртіңіз.

4

Электронды

қ пошта мекенжайы мен кілтсөзді енгізіңіз де, Келесі түртіңіз. Электрондық

пошта есептік жазбасыны

ң параметрлері автоматты түрде жүктелмесе, орнатуды қолмен

ая

қтаңыз.

5

Н

ұсқау берілген кезде, электрондық пошта есептік жазбасын оңай анықтау үшін оған атау

енгізі

ңіз. Осы есептік жазбадан жіберілген электрондық хаттарда осы атау көрсетіледі.

6

Ая

қтаған кезде Келесі тармағын түртіңіз.

Құрылғыдан электрондық пошта есептік жазбасын жою

1

Негізгі экран бетінен белгішесін т

үртіңіз.

2

Электрондық пошта опциясын тауып т

үртіңіз.

3

пернесін басып, Параметрлер опциясын т

үртіңіз.

4

Алып таста

ғыңыз келген есептік жазбаны таңдаңыз.

5

Есептік жазбаны жою > OK белгішесін т

үртіңіз.

Gmail™ және басқа Google™ қызметтері

Сізде Google™ есептік жазбасы болса, электронды

қ хаттарды оқу, жазу және ұйымдастыру үшін

Gmail™

қолданбасын құрылғыда қолдануыңызға болады. Google™ есептік жазбасын құрылғыда

ж

ұмыс істейтіндей орнатқаннан кейін достармен Google Talk™ қолданбасы арқылы сөйлесуге,

52

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

к

үнтізбе қолданбасын Google Calendar™ қызметімен қадамдастыруға және Google Play™

сайтынан

қолданбалар мен ойындар жүктеуге де болады.

Бұл тарауда сипатталған қызметтерге және мүмкіндіктерге барлық елдерде немесе
аймақтарда қолдау көрсетпейді немесе оған барлық желілер және/немесе барлық
аймақтардағы қызмет көрсетушілер қолдау көрсетпейді.

Құрылғыңызға Google™ есептік жазбасын орнату

1

Негізгі экран бетінен белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Есептік жазба қосу > Google опциясын тауып т

үртіңіз.

3

Google™ есептік жазбасын жасау

үшін немесе есептік жазба бар болса, оған кіру үшін

тіркеу шеберіні

ң нұсқауларын орындаңыз.

Құрылғыны бірінші рет іске қосқан кезде орнату шеберінен де кіруге немесе Google™
есептік жазбасын жасауға болады. Немесе интернетке кіріп, www.google.com/accounts
мекенжайында есептік жазба жасауға болады.

Gmail™ қолданбасы ашу үшін

1

Негізгі экран бетінен опциясын т

үртіңіз.

2

Gmail .