Sony Xperia L - Мәтінді және мультимедиа хабар опциялары

background image

Мәтінді және мультимедиа хабар опциялары

Хабар туралы ескерту параметрлерін өзгерту

1

Негізгі экран экранында, белгішесін, одан кейін тарма

ғын тауып түртіңіз.

2

пернесін басып, Параметрлер опциясын т

үртіңіз.

3

Ескерту дыбысын орнату

үшін, Ескерту үні түймесін түртіңіз де, бір опцияны таңдаңыз.

4

Бас

қа ескерту параметрлері үшін тиісті құсбелгілерді қойыңыз немесе алыңыз.

Шығыс хабарлар үшін жеткізу есебі параметрлерін өзгерту үшін

1

Негізгі экран экранынан, белгішесін, одан кейін тарма

ғын тауып түртіңіз.

2

пернесін басып, Параметрлер опциясын т

үртіңіз.

3

Жеткізу есептерін іске

қосу немесе өшіру үшін Жеткізу туралы есеп түймесін

т

үртіңіз.

SIM картасына сақталған хабарларды көру

1

Негізгі экран экранында, белгішесін, одан кейін тарма

ғын тауып түртіңіз.

2

белгішесін басып, Параметрлер > SIM хабарлары тарма

ғын түртіңіз.

50

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.