Sony Xperia L - Қолданбаларға шолу

background image

Қолданбаларға шолу

Әр түрлі дабылдарды орнату үшін Дабыл және сағат қолданбасын пайдаланыңыз.

Веб беттерін к

өру және шарлау, бетбелгілерді басқару және мәтін мен кескіндерді

бас

қару үшін веб браузерін пайдаланыңыз.

Қарапайым есептерді шығару үшін Калькулятор қолданбасын пайдаланыңыз.

О

қиғаларды бақылап отыру және кездесулерді басқару үшін Күнтізбе қолданбасын

пайдаланы

ңыз.

Суретке т

үсіру және бейнеклиптер жазу үшін камераны пайдаланыңыз.

Телефон н

өмірлерін, электрондық пошта мекенжайларын және контактілерге қатысты

бас

қа ақпаратты басқару үшін Контактілер қолданбасын пайдаланыңыз.

Ж

үктелген қолданбаларға кіріңіз.

Жеке ж

әне қауымдық есептік жазбалары арқылы электрондық хат жіберу және алу үшін

Электронды

қ пошта қолданбасын пайдаланыңыз.

Д

үние жүзіндегі достармен, отбасы мүшелерімен және әріптестермен әлеуметтік

желілер ар

қылы байланысу үшін Facebook қолданбасын пайдаланыңыз.

FM радиосы станцияларын іздеп, оларды ты

ңдаңыз.

Фотосуреттер мен бейнелерді к

өру және олармен жұмыс істеу үшін Альбом

қолданбасын пайдаланыңыз.

Электронды

қ хаттарды оқу, жазу және ұйымдастыру үшін Gmail™ қолданбасын

пайдаланы

ңыз.

Құрылғыда және вебте ақпарат іздеңіз.

122

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Google Maps™

қолданбасының көмегімен ағымдағы орныңызды көріңіз, басқа

орындарды табы

ңыз және бағыттарды есептеңіз.

Құрылғыға арналған тегін және ақылы қолданбаларды жүктеу үшін Google Play™

тарма

ғына өтіңіз.

М

әтінді хабарлар мен мультимедиа хабарларын жіберу және алу үшін Хабарлар

қолданбасын пайдаланыңыз.
Құрылғыға сақталған я жүктелген фильмдерді және басқа бейне мазмұнды ойнату үшін

Фильмдер

қолданбасын пайдаланыңыз. Немесе сол желіге қосылған басқа

құрылғыларда фильмдер ойнатыңыз.

Музыка, аудио кітаптар мен подкасттарды

ұйымдастыру және ойнату үшін «WALKMAN»

қолданбасын пайдаланыңыз.

Жа

ңалықтар мен ауа райы болжамдарын көріңіз.

Н

өмірлерді қолмен теру немесе зерделі теру функциясын қолдану арқылы телефон

со

ғыңыз.

Мейрамханалар мен кафелер сия

қты орындарды іздеңіз.

Бейнелерді жал

ға алу және сатып алу үшін Video Unlimited қолданбасын пайдаланыңыз.

Параметрлерді

өз қажеттіліктеріңізге сәйкес оңтайландырыңыз.

Достармен желіде с

өйлесу үшін Hangouts™ қолданбасын пайдаланыңыз.

Айналада

ғы ойнаған музыка жолдарын анықтап, орындаушы, альбом және басқа

а

қпаратты алыңыз.

Пайдаланушы

қолдауына құрылғыда қол жеткізу үшін Анықтама қолданбасын

пайдаланы

ңыз. Мысалы, Пайдаланушы нұсқаулығына, ақаулықтарды жою ақпаратына

ж

әне кеңестер мен айлаларға қол жеткізуге болады.

Д

үниенің түпкір-түпкірінен бейнелерді ортақтастыру және көру үшін YouTube™

қолданбасын пайдаланыңыз.

Жа

ңа қолданбалар мен жаңартуларды жүктеңіз және орнатыңыз.

Кейбір қолданбаларға барлық желілер және/немесе барлық аумақтардағы қызмет
көрсетушілер қолдау көрсетпейді.

123

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.