Sony Xperia L - Күй және ескерту белгішелеріне шолу

background image

Күй және ескерту белгішелеріне шолу

Күй белгішелері

Т

өмендегі күй белгішелері экранға шығуы мүмкін:

Сигнал к

үші

Сигнал жо

қ

Роуминг

GPRS желісі бар

EDGE желісі бар

LTE желісі бар

NFC іске

қосылған

3G желісі бар

GPRS деректерін жіберу ж

әне жүктеу

EDGE деректерін жіберу ж

әне жүктеу

3G деректерін жіберу ж

әне жүктеу

STAMINA режимі

қосылған

Батарея к

үйі

Батарея зарядталып жатыр

GPS іске

қосылған

Ұшақ режимі іске қосылған

Bluetooth® функциясы іске

қосылған

SIM картасы салынба

ған

Микрофон дыбысы

өшірілген

Спикерфон

қосылған

Дыбыссыз режим

Діріл режимі

Дабыл орнатыл

ған

Қадамдастыру орындалуда

Тіркелуге немесе

қадамдастыруға қатысты мәселе

Wi-Fi® байланысы

қосылған және сымсыз желілер бар

Қызмет көрсетушіге, желіге және/немесе аумаққа байланысты осы тізімде кейбір
белгішелермен көрсетілген функциялар я қызметтер болмауы мүмкін.

Ескерту белгішелері

Т

өмендегі ескерту белгішелері экранға шығуы мүмкін:

121

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Жа

ңа электрондық хат

Жа

ңа мәтінді немесе мультимедиа хабары

Жа

ңа дауыс поштасы хабарламасы

Келе жат

қан күнтізбе оқиғасы

Өлең ойнатылып жатыр
Құрылғы компьютерге USB кабелі арқылы жалғанған

Абайла

ңыз хабарламасы

Қате туралы хабар
Қабылданбаған қоңырау

А

ғымдағы байланыс

К

үтудегі қоңырау

Қоңырауды басқа нөмірге бағыттау қосулы

Ба

ғдарламалық құрал жаңартулары қол жетімді

Деректерді ж

үктеп алу

Деректерді ж

үктеп салу

Бас

қа (көрсетілмеген) ескертулер