Sony Xperia L - Music Unlimited™‎

background image

Music Unlimited™

«Music Unlimited» онлайн қызметі

Music Unlimited — мобильді желі немесе Wi-Fi

®

қосылымы арқылы миллиондаған әндерге кіру

м

үмкіндігін ұсынатын жазылым негізіндегі қызмет. Бұлттағы жеке музыка кітапханасын әр түрлі

құрылғылардан басқаруға және өңдеуге немесе Windows

®

операциялы

қ жүйесі орнатылған

компьютерді пайдаланып ойнату тізімдерін ж

әне музыканы синхрондауға болады. Қосымша

а

қпарат алу үшін www.sonyentertainmentnetwork.com мекенжайына өтіңіз.

Video Unlimited және Music Unlimited қызметтері бар Sony Entertainment Network желісі
әрбір дүкенде қол жетімді бола бермейді. Бөлек жазылым қажет Қосымша шарттар мен
шектеулер.

Music Unlimited қызметін пайдалануды бастау

1

WALKMAN негізгі экранын ашы

ңыз.

2

Music Unlimited

қызметін пайдалануды бастау үшін, Music Unlimited түймешігін түртіңіз

де, экранда

ғы нұсқауларды орындаңыз.

64

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.