Sony Xperia L - Оятар

background image

Оятар

Құрылғыны оятар ретінде пайдаланыңыз және құрылғыға сақталған кез келген дыбысты дабыл

сигналы ретінде та

ңдаңыз. Құрылғы өшірулі болғанда дабыл шықпайды. Бірақ дыбыссыз

режимге

қойылғанда шығады.

Оятарды ашу

1

Негізгі экран бетінен белгішесін т

үртіңіз.

2

Дабыл және сағат опциясын тауып т

үртіңіз.

Жаңа дабылды орнату

1

Негізгі экранда белгішесін т

үртіңіз.

2

Дабыл және сағат опциясын тауып т

үртіңіз.

3

Дабыл қосу белгішесін т

үртіңіз.

4

Уақыт т

үймесін түртіп, жоғары және төмен жылжыту арқылы уақытты реттеңіз.

5

Дайын белгішесін т

үртіңіз.

6

Қажет болса, басқа дабыл параметрлерін өңдеңіз.

7

Дайын белгішесін т

үртіңіз.

111

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Қолданыстағы дабылды түзету

1

Негізгі экран бетінен белгішесін т

үртіңіз.

2

Дабыл және сағат опциясын тауып т

үртіңіз.

3

Өңдегіңіз келетін дабылды түртіңіз.

4

Уақыт т

үймесін түртіп, жоғары және төмен жылжыту арқылы уақытты реттеңіз.

5

Дайын белгішесін т

үртіңіз.

6

Қажет болса, басқа дабыл параметрлерін өңдеңіз.

7

Дайын белгішесін т

үртіңіз.

Көрсетілетін оятар уақытының пішімі жалпы уақыт параметрлеріне таңдалған пішіммен
бірдей болады, мысалы 12 сағат немесе 24 сағат.

Оятарды өшіру үшін

1

Негізгі экран бетінен белгішесін т

үртіңіз.

2

Дабыл және сағат опциясын тауып т

үртіңіз.

3

Өшіргіңіз келетін дабылдың жанындағы түймесін түртіңіз.

Қолданыстағы оятарды іске қосу үшін

1

Негізгі экран бетінен белгішесін т

үртіңіз.

2

Дабыл және сағат опциясын тауып т

үртіңіз.

3

Іске

қосқыңыз келетін дабылдың жанындағы түймесін түртіңіз.

Оятарды жою үшін

1

Негізгі экран бетінен белгішесін т

үртіңіз.

2

Дабыл және сағат опциясын тауып т

үртіңіз.

3

Жой

ғыңыз келетін дабылды түртіп, ұстап тұрыңыз.

4

Дабылды жою т

үймесін, кейін Иә түймесін түртіңіз.

Сигналға қоңырау үнін орнату үшін

1

Негізгі экран бетінен белгішесін т

үртіңіз.

2

Дабыл және сағат опциясын тауып т

үртіңіз.

3

Өңдегіңіз келетін дабылды түртіңіз.

4

Дабылдың қос-ша пара-рі т

үймесін түртіп, Стиль параметрлері құсбелгісін

алы

ңыз.

5

Дабыл дыбысы тарма

ғын түртіп, бір опцияны таңдаңыз.

6

Дайын т

үймесін, кейін Дайын түймесін түртіңіз.

Қайталанатын сигналды орнату

1

Негізгі экран бетінен белгішесін т

үртіңіз.

2

Дабыл және сағат опциясын тауып т

үртіңіз.

3

Өңдегіңіз келетін дабылды түртіңіз.

4

Қайталау белгішесін т

үртіңіз.

5

Қажетті күндерге құсбелгі қойып, OK опциясын түртіңіз.

6

Дайын белгішесін т

үртіңіз.

Дабылға атау орнату үшін

1

Негізгі экран бетінен белгішесін т

үртіңіз.

2

Дабыл және сағат опциясын тауып т

үртіңіз.

3

Өңдегіңіз келетін дабылды түртіңіз.

4

Дабылдың қос-ша пара-рі жола

ғын түртіп, одан кейін Дабыл мәтіні жолағын

т

үртіңіз де, дабыл үшін бір атау енгізіңіз.

5

Дайын белгішесін т

үртіңіз.

Дабылдың дірілдеу функциясын іске қосу

1

Негізгі экран бетінен белгішесін т

үртіңіз.

2

Дабыл және сағат опциясын тауып т

үртіңіз.

3

Өңдегіңіз келетін дабылды түртіңіз.

4

Дабылдың қос-ша пара-рі т

үймесін түртіп, Дірілдеу құсбелгісін белгілеңіз.

5

Дайын белгішесін т

үртіңіз.

112

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Телефон дыбыссыз режимде болғанда дыбысталу үшін дабылды орнату

1

Негізгі экран экранынан т

үртіңіз.

2

Дабыл және сағат белгішесін тауып т

үртіңіз, одан кейін дабылды таңдау үшін

т

үртіңіз.

3

Дабылдың қос-ша пара-рі т

үймесін түртіп, Дабыл дыб-з режимде құсбелгісін

белгіле

ңіз.

4

Дайын белгішесін т

үртіңіз.

Дыбысталғанда дабылды кейінге қалдыру

Кей. қалд. - %s м. белгішесін т

үртіңіз.

Дыбысталғанда дабылды өшіру

белгішесін о

ңға сырғытыңыз.

113

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.