Sony Xperia L - Құрылғыны қосу және өшіру

background image

Құрылғыны қосу және өшіру

Құрылғыны қосу

1

Құрылғы дірілдегенше қуат түймесін басып, ұстап тұрыңыз.

2

Экран с

өнсе, оны іске қосу үшін қуат түймесін аздап басыңыз.

3

С

ұралғанда SIM картасының PIN кодын енгізіп, түймесін түртіңіз.

4

Экран

құлыпталған болса, экранға саусағыңызды қойып, жоғары не төмен айналдыру

ар

қылы оның құлпын ашыңыз.

5

Құрылғы іске қосылғанша біраз күтіңіз.

SIM картасының PIN кодын алғашқыда желі операторы береді, бірақ оны кейін
Параметрлер мәзірінен өзгертуге болады. SIM картасының PIN кодын енгізіп жатқанда
кеткен қатені түзету үшін

белгішесін түртіңіз.

9

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Құрылғыны өшіру

1

Опциялар м

әзірі ашылғанша қуат пернесін басып, ұстап тұрыңыз.

2

Опциялар м

әзірінде Өшіру опциясын түртіңіз.

3

OK белгішесін т

үртіңіз.

Құрылғының өшуі біраз уақыт алуы мүмкін.