Sony Xperia L - Экран құлпы

background image

Экран құлпы

Құрылғы қосылып тұрып белгілі бір уақыт ішінде қолданылмаса, батареяны үнемдеу үшін экран

өшіп автоматты түрде құлыпталады. Экран құлпы телефонды пайдаланбаған кезде сенсорлы

экранда

қажетсіз әрекеттердің орындалуына жол бермейді.

Экранды іске қосу үшін

Қуат түймесін аздап басыңыз.

Экран құлпын ашу үшін

Сауса

ғыңызды экранға қойып, жоғары не төмен сырғытыңыз.

Экран құлпын ашудың бірнеше жолы бар. Қосымша ақпаратты Экран құлпын орнату
бетіндегі 118 бетінен көріңіз.

Экранды қолмен құлыптау үшін

Экран

қосулы тұрғанда қуат түймесін жылдам басыңыз.