Sony Xperia L - Телефонға шолу

background image

Телефонға шолу

7

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

1

Алды

ңғы камера линзасы

2

Жа

қындық сенсоры/айналадағы жарық сенсоры

3

Құлақ дауыс зорайтқышы

4

Қуат түймесі

5

Негізгі микрофон

6

Хабарландыру жары

қ диоды

7

Сенсорлы экран

8

Екінші микрофон

9

Камера линзасы

10

Камера жар

қылы

11

Гарнитура

ұясы

12

Зарядта

ғыш порты/USB кабелі

13

NFC™ аны

қтау аумағы

14

Динамик

15

Бау та

ғатын тесік

16

«Камера» пернесі

17

Дыбыс де

ңгейі/масштабтау пернесі