Sony Xperia L - Menu Setelan

background image

Menu Setelan

Ndeleng lan nggenti setelan piranti saka menu Setelan.

Ngakses setelan piranti

1

Saka Layar Ngarep, tutul .

2

Tutul Setelan.

Sampeyan uga bisa nyeret garis status undhuhan ing layar Ngarep banjur tutul kanggo

ngakses setelan piranti.