Sony Xperia L - Mulihake piranti

background image

Mulihake piranti

Sampeyan bisa mulihake piranti menyang setelan asli, kanthi utawa tanpa mbusak kabeh

data pribadhi. Sakdurunge sampeyan mulihake, pesthekake sampeyan wis gawe serep

data penting sing disimpen ing piranti.

114

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Nindakake pamulihan data pabrik

Supaya piranti ora rusak saklawase, aja miwiti maneh piranti nalika prosedur pamulihan lagi

ditindakake.

1

Seret mudhun garis status, banjur tutul .

2

Golek banjur tutul Gawe serep & pamulihan > Reset data pabrik.

3

Yen sampeyan uga pengin mbusak data kayata gambar lan musik, sing disimpen

ing panyimpenan internal piranti, wenehi tandha ing kothak centhang Busak

panyimpenan internal.

4

Tutul Pulihake telpon.

5

Kanggo konfirmasi, tutul Busak kabeh.