Sony Xperia L - Visualiser

background image

Visualiser

Visualizer nambah efek visual menyang lagu nalika diputer. Efek kanggo saben lagu

adhedhasar karakteristik musike. Efek genti, contone, kanggo nanggepi gentine serone

musik, irama lan tingkat frekwensi. Sampeyan uga bisa nggenti tema latar mburi.

Nguripake Visualiser

1

Ing aplikasi "WALKMAN" tutul .

2

Tutul Visualiser.

Tutul layar kanggo ngalih menyang tampilan layar wutuh.

Nggenti gambar tema latar mburi

1

Ing aplikasi "WALKMAN" tutul .

2

Tutul Visualiser.

3

Penet > Irah banjur pilih tema.

Ngenali musik nggunakake teknologi TrackID™

1

Saka Layar Ngarep, tutul

2

Golek lan tutul TrackID™, banjur arahake telpon menyang sumber musik.

3

Tutul . Yen track dikenali dening layanan TrackID™, kasil katon ing layar.

Kanggo bali menyang layar wiwitan TrackID™, pencet

.

Ndeleng tangga lagu TrackID™

Bukak aplikasi TrackID™, banjur tutul Gambar. Tangga lagu saka wilayah

sampeyan ditampilake.

Ndeleng denah TrackID™ saka wilayah liya

1

Bukak aplikasi TrackID™, banjur tutul Gambar.

2

Tutul > Wilayah banjur pilih negara utawa wilayah.

60

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Tuku track sing dikenali aplikasi TrackID™

1

Yen track wis dikenali karo aplikasi TrackID™, tutul Unduh.

2

Tindakake instruksi ing piranti kanggo tuku.

Sampeyan uga bisa milih track sing arep dituku kanthi mbukak tab Riwayat utawa Gambar

saka layar wiwitan TrackID™.

Nuduhake track

1

Yen track wis dikenali karo aplikasi TrackID™, tutul Tuduhake, banjur pilih carane

nganggo bareng.

2

Tindakake instruksi ing piranti kanggo ngrampungake prosedur kasebut.

Ndeleng informasi artis kanggo track

Yen track wis dikenali karo aplikasi TrackID™, tutul Info artis.

Mbusak track saka riwayat track

1

Bukak aplikasi TrackID™, banjur tutul Riwayat.

2

Tutul judhul track, banjur tutul Busak.

3

Tutul Ya kanggo konfirmasi.