Sony Xperia L - Tárgymutató

background image

Tárgymutató

A, Á

a hangszínszabályzó használata .............................62
a készülék megkeresése .......................................122
adatforgalom ...........................................................34
akkumulátor .............................................................12
alaphelyzetbe állítás ..............................................119
album

megtekintés .....................................................83
saját albumok ..................................................83

Album ......................................................................80

miniatűrök mérete ...........................................80
online fényképek megtekintése .......................84
SensMe™ diavetítés .......................................81

alk.felületek .............................................................18
alkalmazásfelületek

méretezés ........................................................19

alkalmazások

áttekintés .......................................................124
elrendezés .......................................................22
képernyő ..........................................................20
rendezés ..........................................................22

állapot ....................................................................123

sor ...................................................................22

Android Market™ - Lásd: Google Play™ ................37
Android™ ..................................................................7
animált háttérkép .....................................................20
arcfelismerés ...........................................................70
arcok

elnevezése .......................................................82
szerkesztés ......................................................82

átméretezés

fényképek ........................................................83

átvitel

kapcsolatok .....................................................45
névjegyek ..................................................44, 45

audio

hangerő módosítása ........................................59

audiotartalom

kapcsolódó tartalom .......................................58

autós útvonaltervezés ...........................................111
az eszköz frissítése ................................................116
az eszköz újrahasznosítása ...................................122
azonnali üzenetváltás ..............................................52

B

beállítás

megvilágítás ....................................................83
speciális beállítások ........................................83
speciális effektusok .........................................83
telítettségi szint ...............................................83

beállítási útmutató ...................................................10
beállítások

adathasználat ..................................................34
fényképezőgép ................................................71
gyorsbeállítások ..............................................22
hívás ................................................................42
Internet ............................................................33
kamera .......................................................71, 76
MMS ................................................................33
üzenetkezelés ..................................................33
videokamera ....................................................76

bekapcsolás ............................................................10
billentyűk .................................................................12
billentyűzet ..............................................................24

beállítások .......................................................28

biztonsági mentés

kapcsolatok .....................................................49

névjegyek ......................................................117
tartalom .........................................................117

Bluetooth™ vezeték nélküli technológia ...............100

C

Caps Lock ...............................................................24

Cs

csatlakozás ..............................................................92
csendes üzemmód ..................................................29
csengőhang ...........................................................113
csevegés .................................................................52

D

dátum ......................................................................30
diavetítés .................................................................80

E, É

e-mail .......................................................................53

több fiók ..........................................................53

ébresztés ...............................................................113
Egy dal "kedvelése" Facebook™ szolgáltatáson ....62
elemzés

fényképek ........................................................82

elnevezés

arcok ...............................................................82

élő háttérkép ...........................................................20
előbeállítások

rádióállomások eltávolítása .............................67
rádióállomások mentése .................................67

elülső kamera ..........................................................69
értesítés

csengőhang .....................................................30

értesítési ................................................................123

beállítás ...........................................................24
fény ..................................................................22
panel ..........................................................23, 24

események

naptár ............................................................113

eszköz

akkumulátor .....................................................13
frissítés ..........................................................116
teljesítmény .....................................................13

F

Facebook™

Egy dal "kedvelése" Facebook™
szolgáltatáson .................................................62
szinkronizálás ................................................108
Xperia™ Facebookkal ...................................108

fényerő

beállítás ...........................................................31

fényerősség .............................................................31
Fénykép "kedvelése" Facebook™ szolgáltatáson ..84
fényképek ................................................................81

átvitel számítógépre és számítógépről ............58
diavetítés .........................................................80
elemzés ...........................................................82
fényképnézegető .............................................80
forgatás ...........................................................81
földrajzi helyzet hozzáadása ...........................71
használata egy kapcsolat képeként ................81
használata háttérképként ................................81
helycímke hozzáadása ....................................85
készítés ...............................................69, 70, 71
kiválasztás .......................................................82
körbevágás ......................................................83
megnézés ..................................................70, 80

128

Ez a kiadvány internetes változata. © Csak magáncélú felhasználásra nyomtatható ki.

background image

megnézés térképen .........................................84
megosztás .......................................................81
megtekintés ...............................................80, 82
nagyítás és kicsinyítés .....................................80
SensMe™ diavetítés .......................................81
szerkesztés ................................................82, 83
társítás egy névjeggyel ....................................47
törlés ................................................................82
ugyanannak a helynek a megtekintése ...........71

fényképek és videók ajánlása ..................................84
fényképezés ............................................................69

arcfelismerés használata .................................70
kameragomb használata .................................69
koppintással ....................................................70
mosoly fényképező használata .......................71
mosolyérzékelés használata ............................71
önarcképek ......................................................70

fényképezőgép ..................................................69, 72

beállítások .......................................................71

Filmek

beállítások .......................................................88
videoinformációk törlése .................................89

fiókok .......................................................................11

Exchange Active Sync® ..................................11
Facebook™ .....................................................11
Google™ .........................................................11

fix tárcsázás ............................................................43
FM rádió

csatorna kiválasztása ......................................66
kedvencek .......................................................67

forgatás

fényképek ........................................................81

földrajzi címkézés

fényképekhez ..................................................71

G

Gmail™ ....................................................................53
Google Play™ .........................................................37
Google Térkép .......................................................111
Google™ fiók beállítása ..........................................54
Google™ Koordináták ...........................................111
Google™-alapú szinkronizálás ..............................107
GPS .......................................................................110

H

hang .........................................................................60

lejátszás .....................................................59, 60

hangalapú bevitel ....................................................29
hangalapú felismerés ..............................................29
hangerő

billentyű ...........................................................29
videók módosítása ..........................................81

hangerő módosítása ................................................59
Hangouts™ .............................................................52
hangposta ...............................................................41
hangszínszabályozó ................................................62
hangszínszabályzó ..................................................62
hátlap

eltávolítás ..........................................................8
felhelyezés .........................................................9

háttérkép .................................................................20

fénykép használata mint ..................................81

headset ....................................................................33

használata .......................................................33

hely ..................................................................71, 110
helyszolgáltatások .................................................110
hívások ..............................................................39, 43

átirányítás ........................................................42
beállítások .......................................................42
elutasít .............................................................42
hívásátirányítás ................................................42

korlátozás ........................................................42
napló ................................................................40
nem fogadott ...................................................40
több .................................................................41
várakoztatás ....................................................41
vészhelyzet ......................................................39

I, Í

idő

formátum .........................................................30

időkezelés ..............................................................113
ikonok ....................................................................123

a kamerában ....................................................76

Internet

beállítások .......................................................33
webböngésző ..................................................91

internetmegosztás

az Xperia Link™ szolgáltatással ......................93
USB-s internetmegosztás ...............................93

Ismerősök zenéi ......................................................61

K

kamera .........................................................69, 71, 76

a vaku használata ............................................70
arcfelismerés ...................................................70
áttekintés .........................................................69
beállítások ...........................................71, 72, 76
fényképek megnézése .....................................70
fényképezés ........................................69, 70, 71
földrajzi címkézés ............................................71
ikonok ..............................................................76
képernyő ..........................................................69
kikapcsolás ......................................................69
mosoly fényképező .........................................71
mosolyérzékelés ..............................................71
önarcképek ......................................................70
vezérlőelemek .................................................69
videó ................................................................76
videók megnézése ..........................................76
videók rögzítése ..............................................76
zoom ................................................................70

kapcsolatok .............................................................44

átvitel ...............................................................45
biztonsági mentés ...........................................49
csoportok ........................................................48
kapcsolat adatok összekapcsolása ................47
kedvenc ...........................................................47
küldés ..............................................................48
másolás ...........................................................49
megosztás .......................................................48

kapcsolódás ............................................................92
karbantartás ..........................................................116
kedvencek

rádióállomások eltávolítása .............................67
rádióállomások mentése .................................67

képernyő ..................................................................31

jótállás .............................................................15
képernyőzár-feloldási alakzat ........................119
repedt ..............................................................15
üveg .................................................................15

képernyő-billentyűzet ..............................................24
képernyőkép ............................................................20
képernyőtükrözés ..................................................104
keresés

zeneszám adatai .............................................64
zeneszám keresése a TrackID™ funkcióval
...................................................................63, 64

készenléti idő

felmérés ...........................................................14

Kezdőképernyő .......................................................17

testre szabás ...................................................19

129

Ez a kiadvány internetes változata. © Csak magáncélú felhasználásra nyomtatható ki.

background image

kikapcsolás ..............................................................10
kiterjesztések ...........................................................17
konferenciahívások ..................................................41
Koordináták ...........................................................111
körbevágás

fényképek ........................................................83

küldés

kapcsolatok .....................................................48
névjegykártyák ................................................48
tételek küldése Bluetooth™ használatával . . .101
zene .................................................................61

L

LCD háttérvilágításának vezérlője ...........................31
legutóbb használt alkalmazások ablaka ..................21
lejátszás

zene ...........................................................59, 60

lejátszási listák .........................................................61

létrehozás ........................................................61
saját lejátszása ................................................61
törlés ................................................................61
zeneszám felvétele ..........................................61
zeneszámok eltávolítása .................................61

letöltés

internetbeállítások ...........................................33

M

megnézés

a kamerával rögzített videók ...........................76
fényképek ........................................................70

megosztás

fényképek és videók ........................................81
zene ...........................................................63, 64

megtekintés

filmek ...............................................................87
videók ..............................................................87

memóriakártya

behelyezés ........................................................9

Microsoft® Exchange szinkronizálása ..................107
MMS üzenetszolgáltatás

beállítások .......................................................33

mosoly fényképező .................................................71
mosolyérzékelés ......................................................71
Music Unlimited™ .............................................63, 65

N

nagyítás és kicsinyítés

fényképek ........................................................80

naptár ....................................................................113

esemény létrehozása .....................................113

Navigáció alkalmazás ............................................111
névjegyek

átvitel .........................................................44, 45
fénykép használata ..........................................81
importálás SIM-kártyáról .................................45
kép ...................................................................47

névjegykártyák

küldés ..............................................................48

Ny

nyelv ........................................................................31

írás ...................................................................28

O, Ó

opciók bejelölése .....................................................15

Ö, Ő

önarckép .................................................................69

P

PIN-kód .................................................................119
PUK-kód ................................................................119

R

rádió ........................................................................66

állomások keresése .........................................67
csatorna kiválasztása ......................................66
hallgatás a hangszóróval .................................67
kedvencek .......................................................67
megnyitás ........................................................66
monó hang ......................................................67
rádió régió .......................................................66
sztereó hang ....................................................67
váltás az állomások között ..............................66
vizualizáló ........................................................66

rádió hang ...............................................................67
Repülőgépes mód ...................................................31
Repülőgépes mód - Lásd a Repülőgépes mód
című fejezetet. .........................................................31
rezgés ..............................................................30, 113

S

segélyhívószámok ...................................................39
SensMe™-csatornák ...............................................60
SIM kártya

behelyezés ........................................................9

SIM-kapcsolatok importálása .................................45
SIM-kártya .............................................................119

kapcsolatok exportálása ide ...........................49
kapcsolatok importálása innen .......................45

Smart Connect ......................................................105
SOS - lásd a segélyhívószámokat ...........................39
STAMINA m=d

beállítások módosítása ....................................14

Sz

személyes adatok ....................................................44
szerkesztés

arcok ...............................................................82
fényképek ..................................................82, 83

szimbólumok ...........................................................24
szinkronizálás ........................................................107

Facebook™-névjegyek, naptár, fényképek ...108
Google™-névjegyek, naptár, e-mail .............107
Microsoft® Exchange használatával .............107

szolgáltatások .........................................................11
szövegbeviteli mód ..................................................24

T

támogatás .............................................................116
Támogató alkalmazás ...........................................122
telefon karbantartás ..............................................116
telefonálás - Lásd hívások .......................................39
Telefonbillentyűzet ............................................24, 27
témák .......................................................................20
térhatású hang funkció ............................................62
térképek .................................................................111
Térképek ................................................................110
tételek fogadása Bluetooth™ használatával .........101
töltés ........................................................................12
törlés ........................................................................60

egy ébresztés ................................................113
fényképek és videók ........................................82
zene ...........................................................63, 65
zeneszámok ....................................................60

TrackID™ funkció

előadói adatok megnézése .......................63, 64
listák megtekintése ....................................63, 64
zeneszám megosztása ..............................63, 64
zeneszám megvásárlása ...........................63, 64
zeneszámadatok keresése ........................63, 64

TrackID™ technológia .............................................64

eredmények használata ..................................64
használat az FM rádióval .................................68
megnyitás ........................................................64

130

Ez a kiadvány internetes változata. © Csak magáncélú felhasználásra nyomtatható ki.

background image

zeneszám törlése ......................................63, 65

U, Ú

ujjmozdulatos bevitel ...............................................27
USB-kapcsolat ......................................................102

Ü, Ű

üzenetek

beállítások .......................................................33

üzenetrögzítő szolgáltatás .......................................41

V

vaku

használata fényképek készítésekor .................70

vállalati e-mail, naptár és kapcsolatok ..................107
vásárlás

zene ...........................................................63, 64

védő műanyaglap ....................................................15
vezeték nélküli hálózat ..........................................110
vezeték nélküli hálózatok .......................................110
Videó "kedvelése" Facebook™ szolgáltatáson ......84
Video Unlimited .......................................................89
videocsevegés .........................................................52
videók

átvitel számítógépre és számítógépről ......58, 88
felvétel .............................................................76
gyors előre- és visszatekerés ..........................81
hangerő módosítása ........................................81
kiválasztás .......................................................82
lejátszás ...........................................................81
megnézés ..................................................76, 80
megtekintés ...............................................80, 82
szüneteltetés ...................................................81

videók rögzítése ......................................................69

kameragomb használata .................................76

videokamera ......................................................69, 76

beállítások .......................................................76
videók rögzítése ..............................................76

vonalkódok beolvasása .........................................104

W

WALKMAN alkalmazás

kis méretre állítás ............................................59
lejátszási listák ................................................61
lejátszási listák létrehozása .............................61
zeneszámok felvétele lejátszási listára ............61
zeneszámok törlése .........................................60

"WALKMAN" alkalmazás

a hangszínszabályzó használata .....................62

webböngésző ..........................................................91
Wi-Fi® .....................................................................93

Z

zárolások

a képernyő bekapcsolása ...............................10
a képernyő zárolása ........................................10
képernyő zárolása ...........................................10

zene .........................................................................33

előadói adatok megnézése .......................63, 64
hangerő módosítása ........................................59
headset használata .........................................33
keresés a TrackID™ funkcióval .................63, 64
küldés ..............................................................61
lejátszás .....................................................59, 60
megosztás .................................................63, 64
parancsikonok .................................................60
saját lejátszási listák ........................................61
törlés ..........................................................63, 65
vásárlás .....................................................63, 64
Vizualizáló ........................................................62
zenei adatok letöltése .....................................60

zene ajánlása ...........................................................62

zenék

átvitel a telefonra .............................................58
átvitel számítógépre és számítógépről ............58

zeneszolgáltatások ..................................................64
zoom ........................................................................70

131

Ez a kiadvány internetes változata. © Csak magáncélú felhasználásra nyomtatható ki.