Sony Xperia L - Korištenje omiljenih radijskih stanica

background image

Korištenje omiljenih radijskih stanica

Radijske stanice koje najčešće slušate možete spremiti kao favorite. Korištenjem favorita

možete se brzo vratiti na radijsku stanicu.

Za spremanje radiostanica kao favorita

1

Kada je radio otvoren, idite do radiostanice koju želite spremiti kao favorit.

2

Dotaknite .

3

Upišite naziv i odaberite boju za radiostanicu i potom pritisnite Spremi.

Za uklanjanje radiostanice s popisa omiljenih

1

Uz otvoren radio dođite do radiostanice koju želite ukloniti.

2

Dotaknite , a zatim dotaknite Izbriši.

Novo pretraživanje radijskih stanica

Ako ste premjestili se na novi položaj ili je prijam u vašem trenutnom položaju poboljšan,

možete pokrenuti novo traženje radijskih stanica.

Novo pretraživanje neće utjecati niti na jednog spremljenog favorita.

Za pokretanje nove pretrage za radio kanale

1

Kada je radio otvoren, pritisnite .

2

Dotaknite Potraži radiostanice. Radio skenira cijeli frekvencijski pojas, a prikazuju

se svi dostupni kanali.