עזרה Sony Xperia L

background image

ךירדמ

שמתשמל

Xperia

L

C2105/C2104

background image

ןכות