Sony Xperia L - Utilizar o correo electrónico

background image

Utilizar o correo electrónico

Para crear e enviar un correo electrónico

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse e, a continuación, localice e pulse Correo

electrónico.

2

Se usa varias contas de correo electrónico, pulse na parte superior da pantalla

e seleccione a conta desde a que desexa enviar a mensaxe, entón pulse .

3

Pulse Para e comece a escribir o enderezo do destinatario. As coincidencias

amósanse nunha lista dinámica. Pulse na coincidencia pertinente ou continúe a

escribir o enderezo de correo electrónico completo. Para engadir máis

destinatarios, introduza unha coma ( , ) ou un punto e coma ( ; ) e comece a

escribir outro nome. Para eliminar un destinatario, pulse .

4

Para seleccionar un enderezo de correo electrónico gardado nos seus contactos,

pulse , despois localice e marque a caixa de verificación a carón do campo do

destinatario. Para engadir máis dun destinatario, marque as caixas de verificación

dos destinatarios que desexe. Cando remate, pulse Feito.

5

Pulse Asunto e insira o asunto do correo electrónico.

6

Para anexar un ficheiro, pulse . Seleccione o tipo de ficheiro, entón pulse no

ficheiro que desexe anexar da lista que aparece.

7

Na área da mensaxe, insira o texto da súa mensaxe.

8

Para establecer un nivel de prioridade, prema , despois pulse Establecer

prioridade e seleccione unha opción.

9

Para engadir os campos Cc/Cco, prema , entón pulse Amosar Cc/Cco.

10

Para enviar o correo electrónico, pulse .

Para recibir mensaxes de correo electrónico

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse Correo electrónico.

3

Se usa varias contas de correo electrónico, pulse na parte superior da pantalla

e seleccione a conta que desexa comprobar. Se desexa comprobar tódalas súas

contas de correo electrónico á vez, pulse Vista combinada.

4

Para descargar novas mensaxes, pulse .

Se ten configurada unha conta de correo corporativa, pode configurar a frecuencia de

comprobación en Automático (Push).

54

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.

background image

Para ler as súas mensaxes de correo electrónico

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse Correo electrónico.

3

Se usa varias contas de correo electrónico, pulse na parte superior da pantalla

e seleccione a conta que desexa comprobar. Se desexa comprobar tódalas súas

contas de correo electrónico á vez, pulse Vista combinada.

4

Na caixa de entrada do correo electrónico, desprácese cara arriba ou abaixo e

pulse no correo electrónico que desexe ler.

Para usar o panel de previsualización de correo electrónico

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse e, a continuación, localice e pulse Correo

electrónico.

2

Se usa varias contas de correo, pulse e seleccione a conta que desexa

comprobar. Se desexa comprobar tódalas súas contas de correo electrónico á

vez, pulse Vista combinada.

3

Coloque o seu dispositivo de xeito vertical. Aparece o panel de previsualización de

correo electrónico.

4

Desprácese cara arriba ou cara abaixo na caixa de entrada do correo electrónico

e pulse no correo electrónico que desexe ler. O correo electrónico ábrese no

panel de previsualización. Para ver máis información sobre o correo electrónico,

pulse na frecha cara abaixo a carón do nome do remitente. No campo de texto

do corpo, toque con dous dedos xuntándoos ou separándoos para ampliar ou

reducir a imaxe.

5

Para ver o correo electrónico en formato de pantalla completa, pulse a barra

divisoria (situada entre a lista de correos electrónicos e o corpo do correo

electrónico) segundo corresponda. En formato de pantalla completa, use as

frechas cara á esquerda e cara á dereita para ler a mensaxe anterior ou a

seguinte.

6

Para volver á vista da caixa de entrada, pulse a barra divisoria segundo

corresponda.

Antes de usar o panel de previsualización, actíveo nos axustes do panel de previsualización.

Para ocultar o panel de previsualización, manteña o seu dispositivo en posición vertical ou

cambie os axustes do panel de previsualización.

Para cambiar os axustes do panel de previsualización do correo electrónico

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse e, a continuación, localice e pulse Correo

electrónico.

2

Prema e logo pulse Axustes.

3

Pulse Xeral > Panel de previsualización e seleccione unha opción.

Para ver un ficheiro adxunto a unha mensaxe de correo electrónico

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse Correo electrónico.

3

Localice e pulse a mensaxe de correo electrónico que contén o ficheiro adxunto

que desexa ver. Os correos electrónicos con ficheiros adxuntos sinalan con .

4

Logo de que se abra a mensaxe de correo electrónico, pulse , logo pulse Ver.

Para gardar nos contactos o enderezo de correo electrónico dun emisor

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse Correo electrónico.

3

Localice e pulse nunha mensaxe da súa caixa de entrada do correo electrónico.

4

Pulse o nome do remitente, logo pulse Aceptar.

5

Seleccione un contacto existente ou pulse Crear novo contacto.

6

Edite a información do contacto, se é o desexado, entón pulse Feito.

55

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.

background image

Para responder a un correo electrónico

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse Correo electrónico.

3

Na súa caixa de entrada de correo electrónico, localice e pulse na mensaxe que

desexe responder e, a continuación, pulse .

4

Pulse Responder ou Responder a todos.

5

Insira a súa resposta, entón pulse .

Para reenviar un correo electrónico

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse Correo electrónico.

3

Na súa caixa de entrada de correo electrónico, localice e pulse na mensaxe que

desexe reenviar e pulse .

4

Pulse Reenviar.

5

Pulse Para e introduza de xeito manual o enderezo de correo electrónico do

destinatario, ou pulse para seleccionar un destinatario dos seus contactos.

6

Introduza o texto da súa mensaxe e despois pulse .

Para eliminar un correo electrónico

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse Correo electrónico.

3

Na súa caixa de entrada de correo electrónico, localice e pulse na mensaxe que

desexe eliminar e, a continuación, pulse .

4

Pulse Eliminar.

Para ordenar os seus correos electrónicos

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse Correo electrónico.

3

Se usa varias contas de correo electrónico, pulse na parte superior da pantalla

e seleccione a conta que desexa comprobar. Se desexa comprobar tódalas súas

contas de correo electrónico á vez, pulse Vista combinada.

4

Prema e logo pulse Ordenar.

5

Seleccione unha opción de orde.

Para procurar correos electrónicos

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse e, a continuación, localice e pulse Correo

electrónico.

2

Pulse na parte superior da pantalla e seleccione a conta que quere procurar.

3

Pulse .

4

Introduza o seu texto de busca, entón pulse

no seu teclado.

5

O resultado da procura aparece nunha lista ordenada por data. Pulse no correo

electrónico que desexe abrir.

Para cambiar as opcións de procura, pulse e seleccione unha opción diferente.

Para ver todos os cartafoles dunha conta de correo

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse . Entón localice e pulse Correo electrónico.

2

Pulse na parte superior da pantalla e seleccione a conta que desexa

comprobar, despois pulse de novo e seleccione Amosar todos os cartafois

para ver todos os cartafoles desa conta.

Para cambiar a frecuencia de comprobación da caixa de entrada

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse Correo electrónico.

3

Prema e logo pulse Axustes.

4

Seleccione a conta para a que desexe cambiar a frecuencia de comprobación da

caixa de entrada.

5

Pulse Frec. comprob. caixa de entrada e seleccione unha opción.

56

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.

background image

Para establer unha resposta automática de fóra da oficina nunha conta de

Exchange Active Sync

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse e, a continuación, localice e pulse Correo

electrónico.

2

Prema e logo pulse Axustes.

3

Seleccione a conta EAS (Exchange Active Sync) para a que desexa establecer

una resposta automática de fóra da oficina.

4

Pulse Fóra da oficina.

5

Pulse a carón de Fóra da oficina de xeito que cambie a .

6

Se é necesario, marque a caixa de verificación Establec. intervalo de tempo e

estableza un tempo para a resposta automática.

7

Introduza a súa mensaxe de fóra da oficina no campo de texto do corpo.

8

Pulse Aceptar para confirmar.

57

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.