Sony Xperia L - Contidos

background image

Contidos

Xperia™ L Guía do usuario............................................................6
Procedementos iniciais..................................................................7

Sobre esta guía do usuario.................................................................7
Que é Android™?...............................................................................7
Descrición xeral do teléfono................................................................7
Montaxe..............................................................................................8
Acender e apagar o dispositivo ..........................................................9
Bloqueo de pantalla..........................................................................10
Guía de configuración.......................................................................10
Contas e servizos..............................................................................10

Descubrir o seu dispositivo..........................................................12

Uso das teclas..................................................................................12
Batería..............................................................................................12
Uso da pantalla táctil.........................................................................15
Uso da pantalla de bloqueo..............................................................17
Pantalla de inicio...............................................................................17
Tomar unha captura da pantalla........................................................20
Acceso e uso das aplicacións...........................................................20
Estado e notificacións.......................................................................23
Menú de axustes...............................................................................24
Escribir texto.....................................................................................25
Personalizar o seu dispositivo...........................................................29
Mellorar a saída de son.....................................................................32
Memoria............................................................................................32
Usar un equipo auricular ..................................................................33
Configuración da Internet e de mensaxería........................................33
Control do uso de datos...................................................................34
Configuración de rede móbil.............................................................35

Google Play™..............................................................................37

Procedementos iniciais con Google Play™.......................................37
Descargar de Google Play™.............................................................37
Borrar os datos da aplicación............................................................37
Permisos...........................................................................................38
Instalar aplicacións que non son de Google Play™ ..........................38

Chamadas....................................................................................39

Chamadas de emerxencia.................................................................39
Xestionar chamadas..........................................................................39
Correo de voz...................................................................................41
Chamadas múltiples..........................................................................41

2

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.

background image

Multichamada...................................................................................41
Axustes de chamadas.......................................................................42

Contactos ....................................................................................44

Importar contactos ao seu dispositivo...............................................44
Transferir contactos ao seu novo dispositivo.....................................44
Descrición xeral da pantalla Contactos..............................................46
Xestión dos seus contactos..............................................................46
Comunicación cos seus contactos....................................................48
Compartir os seus contactos............................................................48
Copia de seguridade dos contactos..................................................48

Mensaxería...................................................................................50

Uso da mensaxería de texto e multimedia.........................................50
Opcións de mensaxes de texto e multimedia....................................51
Mensaxería instantánea e conversa de vídeo.....................................52

Correo electrónico........................................................................53

Introdución ao correo electrónico......................................................53
Utilizar o correo electrónico...............................................................54

aplicación "WALKMAN" ..............................................................58

Transferir música ao dispositivo .......................................................58
Escoitar música.................................................................................58
Pantalla de inicio de WALKMAN .......................................................59
Listas de reprodución........................................................................60
Compartir música..............................................................................61
Mellorar o son...................................................................................62
Visualizador ......................................................................................62
Servizo en liña de Music Unlimited....................................................63

Servizos de música......................................................................64

Tecnoloxía TrackID............................................................................64
Music Unlimited™.............................................................................65

radio FM.......................................................................................66

Acerca da radio FM...........................................................................66
Uso das súas emisoras de radio favoritas.........................................67
Axustes de son.................................................................................67
Identificar pistas da radio usando TrackID™.....................................68

Cámara.........................................................................................69

Acerca da cámara.............................................................................69
Utilizar a cámara fixa.........................................................................69
Detección de caras...........................................................................70
Usar Smile Shutter™ para capturar caras sorrintes...........................70
Engadir a posición xeográfica ás súas fotos......................................71
Uso dos axustes da cámara fotográfica............................................71
Utilizar a videocámara.......................................................................75

3

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.

background image

Álbum...........................................................................................80

Ver fotos e vídeos.............................................................................80
Compartir e xestionar fotos e vídeos.................................................81
Editar fotos coa aplicación Editor de fotos.........................................82
Álbums de fotos................................................................................83
Visualización das súas fotos nun mapa.............................................84

Vídeos..........................................................................................87

Ver vídeos na aplicación Movies........................................................87
Transferir contido de vídeo ao dispositivo .........................................88
Xestionar contido de vídeo................................................................89
Servizo Video Unlimited.....................................................................89

Navegador web............................................................................90

Acerca do navegador web................................................................90

Conectividade..............................................................................91

Conectar a redes sen fíos.................................................................91
Compartir contido con dispositivos DLNA Certified™........................94
NFC..................................................................................................97
Tecnoloxía sen fíos Bluetooth™........................................................99
Conectar o dispositivo a un ordenador............................................101
Duplicación de pantalla...................................................................103
Escanear códigos de barras coa aplicación NeoReader™..............104
Smart Connect................................................................................104

Sincronizar datos no dispositivo................................................106

Acerca da sincronización de datos no dispositivo...........................106
Sincronizar cos servizos de Google™.............................................106
Sincronización do seu correo electrónico corporativo, calendario e
contactos........................................................................................106
Sincronización con Facebook™......................................................107

Mapas e localizacións................................................................109

Fontes e servizos de localización.....................................................109
Uso do GPS....................................................................................109
Google Maps™...............................................................................110
Obter direccións..............................................................................110

Calendario e espertador.............................................................112

Calendario.......................................................................................112
Espertador......................................................................................112

Asistencia técnica e mantemento..............................................115

Actualizando o seu dispositivo........................................................115
Aplicación de copia de seguridade e restablecemento....................116
Restablecer o dispositivo................................................................118
Bloquear e protexer o seu dispositivo..............................................118
Localizar o seu dispositivo...............................................................121

4

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.

background image

Aplicación de asistencia técnica......................................................121
Reciclar o dispositivo......................................................................122

Referencia..................................................................................123

Descrición xeral das iconas de estado e notificación.......................123
Descrición xeral de aplicacións........................................................124

Información importante..............................................................126

Folleto de información importante...................................................126
Limitacións en servizos e características.........................................126
Información legal.............................................................................126

Índice..........................................................................................127

5

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.