Sony Xperia L - Chamadas de emerxencia

background image

Chamadas de emerxencia

O dispositivo admite os números de emerxencia internacionais, por exemplo, o 112 e o

911. Normalmente é posible empregar estes números para efectuar chamadas de

emerxencia en calquera país, coa tarxeta SIM inserida ou sen ela, cando se atopa dentro

da zona de cobertura da rede.

Para facer unha chamada de emerxencia

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse Teléfono.

3

Introduza o número de emerxencia e pulse Chamar. Para eliminar un número,

pulse .

Pode facer chamadas de emerxencia aínda que non haxa unha tarxeta SIM inserida ou as

chamadas saíntes estean restrinxidas.

Para realizar unha chamada de emerxencia mentres a tarxeta SIM está bloqueada

1

pulse Chamada de emerxencia.

2

Insira o número de emerxencia e pulse Chamar. Para eliminar un número, pulse

.