Sony Xperia L - Utilizar a cámara fixa

background image

Utilizar a cámara fixa

Hai tres xeitos de tirar fotos coa cámara fixa. Pode premer a tecla da cámara, tocar o

botón da cámara na pantalla ou tocar un punto na pantalla.

Para tirar unha foto usando a tecla da cámara

1

Active a cámara.

2

Prema a tecla da cámara completamente.

Para tirar unha foto ao pulsar no botón da cámara en pantalla

1

Active a cámara.

2

Apunte coa cámara cara ó asunto.

3

Pulse no botón da cámara en pantalla . A foto tírase en canto levanta o dedo.

69

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.

background image

Para tirar un autorretrato usando a cámara frontal

1

Active a cámara.

2

Pulse a icona da esquina superior esquerda da pantalla, logo procure e

seleccione Cámara frontal.

3

Para tirar a foto, prema a tecla da cámara. A foto tírase en canto levanta o dedo.

Para usar a función de zoom

Coa cámara aberta, prema a tecla de volume cara a arriba ou cara a abaixo para

aumentar ou reducir o zoom.

Para utilizar o flash da cámara fixa

1

Cando a cámara esta aberta, pulse .

2

Pulse Flash e seleccione o axuste do flash que desexe.

3

Tire a foto.

Para ver as súas fotos e vídeos

1

Abra a cámara, entón pulse nunha miniatura na parte superior dereita da pantalla

para abrir unha foto ou vídeo.

2

Toque lixeiramente cara á esquerda ou á dereita para ver as súas fotos e vídeos.

Os vídeos identifícanse con .

Para eliminar unha foto

1

Abra a foto que desexe eliminar.

2

Pulse un área baleira da pantalla para facer aparecer .

3

Pulse .

4

Pulse Eliminar para confirmar.