Sony Xperia L - Teksti- ja multimediaviestien käyttö

background image

Teksti- ja multimediaviestien käyttö

Voit lähettää tekstiviestejä laitteesta ja ottaa niitä vastaan SMS (Short Message Service)

‑palvelun avulla. Jos liittymään kuuluu MMS (Multimedia Messaging Service) ‑palvelu, voit

myös lähettää ja vastaanottaa viestejä, jotka sisältävät mediatiedostoja, kuten kuvia ja

videoita. Se, miten monta merkkiä voit lähettää yhdessä tekstiviestissä, riippuu

operaattorista ja käyttämästäsi kielestä. Jos ylität merkkien rajamäärän, kaikki yksittäiset

viestit linkitetään ja lähetetään yhtenä viestinä. Kustakin lähetetystä viestistä veloitetaan

erikseen. Kun näytät viestit, ne näkyvät keskusteluina, eli tietyltä henkilöltä saadut ja

hänelle lähetetyt viestit ryhmitetään yhteen.

Multimediaviestien lähettäminen edellyttää, että laitteeseen on tehty asianmukaiset MMS-

asetukset. Katso Internet- ja viestiasetukset.

Viestin luominen ja lähettäminen

1

Napauta kohdassa Kotinäyttö valintaa ja paikanna ja napauta sitten valintaa .

2

Napauta .

3

Napauta ja valitse yhteystiedoista haluamasi vastaanottajat. Jos vastaanottajaa

ei ole luettelossa, anna numero manuaalisesti ja napauta .

4

Kun olet lisännyt vastaanottajat, napauta Valmis.

5

Napauta Kirjoita viesti ja kirjoita viestin teksti.

6

Jos haluat lisätä mediatiedoston, napauta ja valitse vaihtoehto.

7

Lähetä viesti napauttamalla Lähetä.

Jos lopetat viestin luonnin ennen lähettämistä, viesti tallennetaan luonnokseksi. Keskusteluun

lisätään sana Luonnos:.

Vastaanotetun viestin lukeminen

1

Napauta kohdassa Kotinäyttö valintaa ja paikanna ja napauta sitten valintaa .

2

Napauta haluamaasi keskustelua.

3

Jos viestiä ei ole vielä ladattu, napauta ja pidä sitä ja napauta sitten Lataa viesti.

Voit myös avata tilarivin viestejä, kun siellä näkyy

. Vedä riviä alaspäin ja napauta viestiä.

Viestiin vastaaminen

1

Napauta kohdassa Kotinäyttö valintaa ja paikanna ja napauta sitten valintaa .

2

Napauta viestin sisältävää keskustelua.

3

Anna vastaus ja napauta Lähetä.

Viestin siirtäminen

1

Napauta kohdassa Kotinäyttö valintaa ja paikanna ja napauta sitten valintaa .

2

Napauta keskustelua, joka sisältää välitettävän viestin.

3

Kosketa edelleenlähetettävää viestiä ja pidä se painettuna ja napauta sitten

Lähetä viesti edelleen.

4

Napauta ja valitse yhteystiedoista haluamasi vastaanottajat. Jos vastaanottajaa

ei ole luettelossa, anna numero manuaalisesti ja napauta .

5

Kun olet lisännyt vastaanottajat, napauta Valmis.

6

Muokkaa viestiä tarpeen mukaan ja napauta Lähetä.

Vaiheessa 4 voit myös napauttaa Vastaanottaja ja antaa vastaanottajan puhelinnumeron

manuaalisesti.

Viestin poistaminen

1

Napauta kohdassa Kotinäyttö valintaa ja paikanna ja napauta sitten valintaa .

2

Napauta keskustelua, joka sisältää poistettavan viestin.

3

Kosketa poistettavaa viestiä ja pidä se painettuna ja napauta sitten Poista viesti >

Poista.

48

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

background image

Keskustelujen poistaminen

1

Kohdasta Kotinäyttö napauta ja paikanna sitten ja napauta sitä .

2

Paina ja napauttamalla sitten Poista keskustelut.

3

Valitse poistettavien keskustelujen valintaruudut ja napauta sitten > Poista.

Viestin lähettäjälle soittaminen

1

Napauta kohdassa Kotinäyttö valintaa ja paikanna ja napauta sitten valintaa .

2

Napauta keskustelua.

3

Napauta vastaanottajan nimeä tai numeroa näytön ylälaidasta ja valitse sitten

vastaanottajan nimi tai numero avautuvasta luettelosta.

4

Jos vastaanottaja on tallennettu yhteystietoihin, napauta puhelinnumeroa, johon

haluat soittaa. Jos et ole tallentanut vastaanottajaa yhteystietoihin, napauta .

Viestissä vastaanotetun tiedoston tallentaminen

1

Napauta kohdassa Kotinäyttö valintaa ja paikanna ja napauta sitten valintaa .

2

Napauta avattavaa keskustelua.

3

Jos viestiä ei ole vielä ladattu, napauta ja pidä sitä ja napauta sitten Lataa viesti.

4

Kosketa tallennettavaa tiedostoa jonkin aikaa ja valitse haluamasi vaihtoehto.

Viestin merkitseminen tähdellä

1

Napauta kohdassa Kotinäyttö valintaa ja paikanna ja napauta sitten valintaa .

2

Napauta avattavaa keskustelua.

3

Napauta viestissä, jonka haluat merkitä tähdellä.

4

Voit poistaa viestin tähden napauttamalla .

Tähdellä merkittyjen viestien esittäminen

1

Napauta kohdassa Kotinäyttö valintaa ja paikanna ja napauta sitten valintaa .

2

Paina ja napauta sitten Tähtimerkityt viestit.

3

Kaikki tähdellä merkityt viestit näkyvät luettelossa.

Viestien etsiminen

1

Napauta kohdassa Kotinäyttö valintaa ja paikanna ja napauta sitten valintaa .

2

Paina ja napauta sitten Etsi.

3

Kirjoita hakusanat ja napauta sitten vahvistuspainiketta.