Sony Xperia L - Sisällön jakaminen DLNA Certified™‎ -laitteiden kanssa

background image

Sisällön jakaminen DLNA Certified™ -laitteiden kanssa

Voit katsella ja toistaa laitteeseen tallennettua mediasisältöä muissa laitteissa, kuten

televisiossa tai tietokoneessa. Näiden laitteiden on oltava Digital Living Network Alliancen

sertifioiia DLNA Certified™ -laitteita, ja kaikkien laitteiden on oltava kytketty samaan Wi-

Fi® -verkkoon laitteesi kanssa, jotta sisältöä voidaan jakaa. Voit myös esittää ja toistaa

sisältöä muilta DLNA Certified™ -laitteilta laitteessa.
Kun olet määrittänyt sisällön jakamisen laitteiden välillä, voit esimerkiksi kuunnella

kotitietokoneeseen tallennettuja musiikkitiedostoja laitteessa ja esittää laitteen kameralla

otettuja valokuvia laajanäyttötelevisiossa.

DLNA Certified™ -laitteiden tiedostojen toistaminen laitteessasi

Kun esität filmejä toiselta DLNA Certified™ -laitteelta omassa laitteessasi, toinen laite

toimii palvelimena. Toisin sanoen, se jakaa sisällön verkossa. Palvelinlaitteen oman

sisällönjakotoiminnon on oltava käytössä ja annettava laitteellesi käyttöoikeudet. Sen

täytyy myös olla yhdistetty samaan Wi-Fi® -verkkoon laitteesi kanssa.

Jaetun kappaleen toistaminen laitteessa

1

Varmista, että laitteet, joiden kanssa haluat jakaa tiedostoja, on yhdistetty samaan

Wi-Fi® -verkkoon kuin laitteesi.

2

Napauta kohdassa Kotinäyttö valintaa ja paikanna ja napauta sitten valintaa

WALKMAN.

3

Valitse yhdistettyjen laitteiden luettelosta laite.

4

Selaa yhdistetyn laitteen kansioita ja valitse toistettava kappale. Kappaleen toisto

käynnistyy automaattisesti.

Jaetun videon toistaminen laitteessa

1

Varmista, että laitteet, joiden kanssa haluat jakaa tiedostoja, on yhdistetty samaan

Wi-Fi® -verkkoon kuin laitteesi.

2

Napauta kohdassa Kotinäyttö valintaa ja paikanna ja napauta sitten valintaa

Elokuvat.

3

Valitse yhdistettyjen laitteiden luettelosta laite.

4

Selaa yhdistetyn laitteen kansioita ja valitse toistettava video.

Jaetun valokuvan esittäminen laitteessa

1

Varmista, että laitteet, joiden kanssa haluat jakaa tiedostoja, on yhdistetty samaan

Wi-Fi® -verkkoon kuin laitteesi.

2

Kohdasta Kotinäyttö napauta .

3

Etsi ja napauta Albumi > Omat albumit. Kaikki käytettävissä olevat online-albumit

näytetään.

4

Valitse yhdistettyjen laitteiden luettelosta laite.

5

Selaa yhdistetyn laitteen kansioita ja valitse sieltä esitettävä valokuva.

Valmistautuminen toistamaan laitteen sisältöä DLNA Certified™ -

laitteissa

Ennen kuin voit esittää tai toistaa laitteen mediatiedostoja toisissa DLNA Certified™ -

laitteissa, laitteen tiedostonjako on asennettava. Laitteita, joiden kanssa jaat sisältöä,

kutsutaan asiakaslaitteiksi. Esimerkiksi televisio, tietokone tai lehtiötietokone voi toimia

asiakaslaitteena. Laite toimii mediapalvelimena, kun se tarjoaa sisältöä asiakaslaitteille.

Kun määrität laitteen tiedostonjaon, sinun on myös annettava käyttöoikeudet

asiakaslaitteille. Kun olet tehnyt niin, kyseiset laitteet on merkitty rekisteröidyiksi.

Käyttöoikeutta odottavat laitteet on merkitty odottaviksi laitteiksi.

90

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

background image

Tiedostojenjaon määrittäminen muiden DLNA Certified™ -laitteiden kanssa

1

Yhdistä laite Wi-Fi® -verkkoon.

2

Napauta kohdassa Kotinäyttö valintaa ja paikanna ja napauta sitten valintaa .

3

Napauta ja napauta sitten Mediapalvelin.

4

Voit kytkeä Jaa sisältö -toiminnon päälle vetämällä liukusäädintä. tulee näkyviin

tilariville. Laite voi nyt toimia mediapalvelimena.

5

Yhdistä tietokone tai muu laite samaan Wi-Fi® -verkkoon laitteen kanssa.

6

Laitteen tilariville tulee ilmoitus. Avaa ilmoitus ja määritä laitteille asianmukaiset

käyttöoikeudet.

Yllä kuvatut ohjeet voivat vaihdella asiakaslaitteista riippuen. Lisätietoja saat asiakaslaitteen

käyttöoppaasta. Jos laite ei pysty muodostamaan yhteyttä, tarkista että Wi-Fi® -verkko toimii.

Voit avata valikon Mediapalvelin myös kohdasta Asetukset > Xperia™-yhteydet >

Mediapalvelimen asetukset. Jos suljet näkymän Mediapalvelin, tiedostonjakotoiminto jää

käyntiin taustalle.

Tiedostojenjaon lopettaminen muiden DLNA Certified™ -laitteiden kanssa

1

Napauta kohdassa Kotinäyttö valintaa ja paikanna ja napauta sitten valintaa .

2

Napauta ja napauta sitten Mediapalvelin.

3

Vedä liukusäädintä, kun haluat pysäyttää Jaa sisältö -toiminnon.

Odottavan laitteen käyttöoikeuksien valinta

1

Napauta kohdassa Kotinäyttö valintaa ja paikanna ja napauta sitten valintaa .

2

Napauta ja napauta sitten Mediapalvelin.

3

Valitse laite Odottavat laitteet -luettelosta.

4

Valitse käyttöoikeustaso.

Rekisteröidyn laitteen nimen vaihtaminen

1

Napauta kohdassa Kotinäyttö valintaa ja paikanna ja napauta sitten valintaa .

2

Napauta ja napauta sitten Mediapalvelin.

3

Valitse laite Rekisteröidyt laitteet-luettelosta ja valitse sitten Vaihda nimi.

4

Kirjoita laitteen uusi nimi.

Rekisteröidyn laitteen käyttöoikeustason vaihtaminen

1

Napauta kohdassa Kotinäyttö valintaa ja paikanna ja napauta sitten valintaa .

2

Napauta ja napauta sitten Mediapalvelin.

3

Valitse laite Rekisteröidyt laitteet -luettelosta.

4

Napauta Vaihda käyttöoikeustasoa ja tee valinta.

Apua sisällön jakoon muiden DLNA Certified™ -laitteiden kanssa

1

Napauta kohdassa Kotinäyttö valintaa ja paikanna ja napauta sitten valintaa .

2

Napauta ja napauta sitten Mediapalvelin.

3

Napauta .

Tiedostojen toisto DMR (Digital Media Renderer) -laitteella

DLNA™-tekniikan ansiosta voit työntää laitteeseen tallennettua mediasisältöä toiseen

laitteeseen, joka on yhdistetyt samaan Wi-Fi® -verkkoon. Toisen laitteen on myös

kyettävä toimimaan DMR (Digital Media Renderer) -laitteena, mikä tarkoittaa, että se voi

renderöidä, tai toistaa, laitteesta saatua sisältöä. DMR-laite voi olla esimerkiksi TV, jossa

on DLNA-toiminto, tai PC, jossa on Windows® 7 tai uudempi käyttöjärjestelmä.

DMR:n käyttöönottoasetukset riippuvat käytettävästä laitteesta. Viittaa asianmukaisen laitteen

käyttöoppaaseen saadaksesi lisätietoja.

91

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

background image

Laitteen valokuvien ja videoiden esittäminen DMR-laitteessa

1

Varmista, että olet asentanut DMR-laitteen oikein ja että se on yhteydessä samaan

Wi-Fi® -verkkoon kuin laitteesi.

2

Kohdasta Kotinäyttö napauta .

3

Etsi ja napauta Albumi.

4

Selaa sen tiedoston kohdalle, jonka haluat esittää, ja avaa se.

5

Tuo työkalurivit näkyviin napauttamalla näyttöä ja napauta > Throw.

6

Valitse se DMR-laite, jonka kanssa haluat jakaa sisältösi. Valittuja tiedostoja

aletaan toistaa aikajärjestyksessä valitsemassasi laitteessa.

7

Voit katkaista yhteyden DMR-laitteeseen napauttamalla ja valitsemalla laitteen.

Tiedosto lakkaa soimasta DMR-laitteessa mutta jatkaa soimista laitteessasi.

Voit myös jakaa laitteen puhelimesi Movies-sovelluksesta napauttamalla videota ja

napauttamalla sitten .

Laitteen musiikkikappaleen soittaminen DMR-laitteella

1

Varmista, että olet asentanut DMR-laitteen oikein ja että se on yhteydessä samaan

Wi-Fi® -verkkoon kuin laitteesi.

2

Napauta kohdassa Kotinäyttö valintaa ja paikanna ja napauta sitten valintaa

WALKMAN.

3

Valitse musiikkiluokka ja selaa jaettavan kappaleen kohdalle ja napauta sitten

kappaletta.

4

Napauta ja valitse se DMR-laite, jonka kanssa haluat jakaa sisältösi. Kappale

toistetaan automaattisesti valitsemassasi laitteessa.

5

Voit katkaista yhteyden DMR-laitteeseen napauttamalla ja valitsemalla laitteen.

Kappale lakkaa soimasta DMR-laitteessa mutta jatkaa soimista laitteessasi.