Sony Xperia L - Laitteen yhdistäminen tietokoneeseen

background image

Laitteen yhdistäminen tietokoneeseen

Kun yhdistät laitteen tietokoneeseen, voit siirtää kuvia, musiikkia ja muita tiedostoja.

Helpoin tapa yhdistää laite on USB-kaapeli tai langaton Bluetooth-tekniikka.
Kun kytket laitteen tietokoneeseen USB-kaapelilla, sinua kehotetaan asentamaan

tietokoneeseen PC Companion -sovellus. PC Companion

‑sovelluksen avulla voit käyttää

tietokoneen lisäsovelluksia mediatiedostojen siirtämiseen ja järjestämiseen, laitteen

päivittämiseen, laitteen sisällön synkronoimiseen ja moneen muuhun toimintoon.

Et voi ehkä siirtää tekijänoikeuksilla suojattua aineistoa laitteen ja tietokoneen välillä.

96

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

background image

Sisällön siirtäminen ja käsitteleminen USB-kaapelilla

Tietokoneen ja laitteen välisellä USB-kaapeliyhteydellä voit helposti siirtää ja hallita

tiedostoja. Kun kaksi laitetta on kytketty, voit vetää ja pudottaa sisältöä laitteesi ja

tietokoneen välillä tai laitteen sisäisen muistin ja SD-kortin välillä tietokoneen

resurssienhallintaa käyttäen.
Jos siirrät musiikkia, videoita, kuvia tai muita mediatiedostoja laitteeseen, on parasta

käyttää tietokoneen Media Go™ -sovellusta. Media Go™ muuntaa mediatiedostot siten,

että niitä voidaan käyttää laitteessa.

Sisällön siirtäminen laitteen ja tietokoneen välillä USB-kaapelin avulla

1

Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla. Sisäinen muisti liitetty tulee näkyviin

tilariville.

2

Tietokone: Avaa työpöydältä Microsoft® Windows® -käyttöjärjestelmän

Resurssienhallinta ja odota, kunnes laitteen sisäinen muisti näkyy Microsoft®

Windows® -käyttöjärjestelmän Resurssienhallinnassa ulkoisena asemana.

3

Tietokone: Vedä ja pudota haluamasi tiedostoja laitteen ja tietokoneen välillä.

Sisällön siirtäminen sisäisen muistin ja SD-kortin välillä USB-liitännällä

1

Liitä puhelin tietokoneeseen USB-kaapelilla. Sisäinen muisti ja SD-kortti liitetty

tulee näkyviin tilariville puhelimen näyttöön.

2

Tietokone: Avaa työpöydältä Microsoft® Windows® -käyttöjärjestelmän

Resurssienhallinta ja odota, kunnes puhelimen sisäinen muisti ja SD-kortti näkyvät

Microsoft® Windows® -käyttöjärjestelmän Resurssienhallinnassa ulkoisena

asemana.

3

Tietokone: Vedä ja pudota haluamasi tiedostot puhelimen sisäisen muistin ja SD-

kortin välillä.

Tiedostojen siirtäminen suoraan sisäisestä muistista laitteen SD-korttiin

1

Kohdasta Kotinäyttö napauta .

2

Etsi ja napauta Asetukset > Tallennustila > Siirrä tiedot SD-kortille.

3

Merkitse ne tiedostotyypit, jotka haluat siirtää SD-kortille.

4

Napauta Siirrä.

Suorasiirtomenetelmä merkitsee sitä, että USB-yhteyttä tietokoneeseen ei tarvita.

Tiedostojen siirtäminen mediansiirtotilassa Wi-Fi

®

-verkon kautta

Voit siirtää tiedostoja laitteesi ja muiden MTP-yhteensopivien laitteiden, kuten
tietokoneen, välillä Wi-Fi

®

-yhteyttä käyttämällä. Laitteet on yhdistettävä ennen

verkkoyhteyden muodostamista. Jos siirrät musiikkia, videoita, kuvia tai muita

mediatiedostoja laitteesi ja tietokoneen välillä, on parasta käyttää tietokoneen Media

Go™ -sovellusta. Media Go™ muuntaa mediatiedostot siten, että niitä voidaan käyttää

laitteessa.

Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää, että käytössäsi on mediansiirtoa tukeva Wi-Fi

®

-laite,

kuten Microsoft

®

Windows Vista

®

- tai Windows

®

7 -tietokone.

Laitteen yhdistäminen langattomasti tietokoneeseen mediansiirtotilassa

1

Varmista, että mediansiirtotila on otettu käyttöön laitteessa. Se on oletusarvoisesti

käytössä.

2

Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.

3

Tietokone: Kun laitteen nimi tulee näyttöön, valitse Verkkomääritykset ja yhdistä

tietokone ohjeita noudattamalla.

4

Kun yhdistäminen on tehty, irrota USB-kaapeli molemmista laitteista.

Yllä olevat ohjeet toimivat vain, jos tietokoneeseen on asennettu Windows

®

7 ja jos tietokone

on yhdistetty Wi-Fi

®

-käyttöpisteeseen verkkokaapelilla.

97

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

background image

Yhdistettyjen laitteiden liittäminen langattomasti mediansiirtotilassa

1

Varmista, että mediansiirtotila on otettu käyttöön laitteessa. Se on oletusarvoisesti

käytössä.

2

Kohdasta Kotinäyttö napauta .

3

Etsi ja napauta Asetukset > Xperia™ > USB-yhteydet.

4

Napauta liitettävää yhdistettyä laitetta kohdassa Luotetut laitteet.

5

Napauta Yhdistä.

Varmista, että Wi-Fi

®

on käytössä.

Langattomasti yhdistetyn laitteen katkaiseminen mediansiirtotilassa

1

Kohdasta Kotinäyttö napauta .

2

Etsi ja napauta Asetukset > Xperia™ > USB-yhteydet.

3

Napauta katkaistavaa yhdistettyä laitetta kohdassa Luotetut laitteet.

4

Napauta Irrota.

Toisen laitteen kanssa tehdyn yhdistämisen poistaminen

1

Kohdasta Kotinäyttö napauta .

2

Etsi ja napauta Asetukset > Xperia™ > USB-yhteydet.

3

Napauta poistettavaa yhdistettyä laitetta.

4

Napauta Unohda.

PC Companion

PC Companion on tietokonesovellus, jolla voit käyttää lisätoimintoja ja -palveluita, jotka

auttavat musiikin, videoiden ja kuvien siirrossa laitteeseen ja laitteesta. PC Companionilla

voit myös päivittää laitteesi ja saada tuoreimman saatavilla olevan ohjelmistoversion. PC

Companionin asennustiedostot on tallennettu laitteeseen, ja asennus käynnistetään

laitteesta sen ollessa yhdistetty tietokoneeseen USB-kaapelilla.
PC Companion -sovelluksen käyttäminen edellyttää, että Internet-yhteyden

muodostaneessa tietokoneessa on jokin seuraavista käyttöjärjestelmistä:

Microsoft® Windows® 7

Microsoft® Windows Vista®

Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 tai uudempi)

PC Companionin käynnistäminen

1

Varmista, että PC Companion on asennettu tietokoneeseen.

2

Avaa PC Companion -sovellus tietokoneessa ja valitse sitten Käynnistä, jotta voit

avata jonkin haluamistasi toiminnoista.