Sony Xperia L - Akku

background image

Akku

Akun lataaminen

Akku on laitetta ostettaessa osittain ladattu. Voi viedä muutaman minuutin, ennen kuin

akkukuvake ilmestyy näyttöön, kun liität latauskaapelin virtalähteeseen, kuten USB-

porttiin tai laturiin. Laitetta voi edelleen käyttää latauksen aikana. Laitteen lataaminen

pitkään, kuten yön yli, ei vahingoita akkua eikä laitetta.

Akku tyhjentyy hieman sen jälkeen, kun se on latautunut täyteen, ja se latautuu sitten uudelleen

tietyn ajan kuluttua, kun laturi irrotetaan. Tämän akun käyttöiän pidentämiseen tarkoitetun

ominaisuuden vuoksi lataustaso saattaa olla alle 100 prosenttia.

11

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

background image

Laitteen lataaminen

1

Liitä laturi pistorasiaan.

2

Liitä USB-kaapelin toinen pää laturiin (tai tietokoneen USB-porttiin).

3

Liitä kaapelin toinen pää laitteen USB-mikroporttiin siten, että USB-symboli

osoittaa ylöspäin. Akun tilan LED-merkkivalot syttyvät, kun lataus alkaa.

4

Kun akun tilan LED-merkkivalo on vihreä, laite on ladattu täyteen. Irrota USB-

kaapeli laitteesta vetämällä sitä suoraan ulospäin. Varmista, ettet taivuta liitäntää,

kun irrotat kaapelia laitteesta.

Käytä laitteen mukana tullutta laturia ja USB-kaapelia varmistaaksesi nopein latausaika.

Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää muutaman minuutin, ennen kuin merkkivalo syttyy sen

jälkeen kun olet kytkenyt laitteen laturin johdon pistorasiaan.

Akun merkkivalon tila

Vihreä

Akku on ladattu täyteen

Vilkkuva punainen

Akun varaus on alhainen

Oranssi

Akkua ladataan. Akun varaustaso on alhaisen ja täyden väliltä

Akun varauksen tarkistaminen

1

Kohdasta Kotinäyttö napauta .

2

Etsi ja napauta Asetukset > Tietoja puhelimesta > Tila > Akun taso.

Akun suorituskyvyn parantaminen

Voit parantaa akun suorituskykyä seuraavilla vinkeillä:

Lataa laite usein. Sillä ei ole vaikutusta akun elinaikaan.

Tiedon lataaminen Internetistä kuluttaa paljon virtaa. Kun et käytä Internetiä, voit säästää

virtaa kytkemällä kaikki matkapuhelinverkon datayhteydet pois käytöstä. Tämä asetus ei

estä laitetta lähettämästä dataa muiden langattomien verkkojen kautta.

Sammuta Bluetooth®- ja Wi-Fi®-yhteydet, kun et näytä niitä. Voit kytkeä ne päälle ja

pois helpommin ilmoituspaneelista vetämällä tilarivin alas.

STAMINA-tila ja Akkuvirran säästötila -toiminnolla voit vähentää akun kulutusta. Voit

valita virransäästötilan, joka parhaiten vastaa tapaa, jolla käytät laitetta. Voit myös

mukauttaa kunkin virransäästötilan asetukset.

Aseta synkronointisovellukset (joita käytetään sähköpostin, kalenterin ja yhteystietojen

synkronointiin) synkronoimaan manuaalisesti. Voit myös synkronoida automaattisesti

mutta lisätä synkronointiaikaväliä.

Tarkista akun käyttövalikko laitteesta nähdäksesi, mikä sovellus käyttää eniten virtaa.

Akku kuluttaa enemmän virtaa, kun käytät video- ja musiikkisuoratoistosovelluksia, kuten

YouTube™-palvelua. Jotkin Google Play™ -palvelusta ladatut sovellukset saattavat myös

kuluttaa enemmän virtaa.

Sulje sovellukset, joita et käytä, ja poistu niistä.

Laske näytön kirkkaustasoa.

Sammuta laite tai aktivoi Lentokone-tila-asetus, jos olet alueella, jossa ei ole verkon

kattavuutta. Muutoin laite etsii käytettävissä olevia verkkoja jatkuvasti, mikä kuluttaa

virtaa.

12

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

background image

Kuuntele musiikkia alkuperäisellä Sony™ handsfree-laitteella. Handsfree-laite kuluttaa

akkua vähemmän kuin laitteen omat kaiuttimet.

Pidä laite valmiustilassa aina kun mahdollista. Valmiusaika tarkoittaa aikaa, jona laite on

yhteydessä verkkoon mutta käyttämättä.

Poista live-taustakuvat käytöstä.

Akun käyttövalikon avaaminen

1

Kohdasta Kotinäyttö napauta .

2

Etsi ja napauta Asetukset > Virranhallinta > Akun käyttö, jotta näet, mitkä

asennetut sovellukset kuluttavat eniten akkuvirtaa.

STAMINA-tilan käyttäminen

Aktivoi STAMINA-tila-ominaisuus keskeyttääksesi Wi-Fi® -yhteyden, datasiirron ja

useita virtaa kuluttavia sovelluksia näytön ollessa poissa käytöstä. Kun STAMINA/tila on

aktiivinen, voit kuitenkin edelleen vastaanottaa puheluja ja teksti- ja multimediaviestejä.

Voit myös määrittää sovellusluettelon sallimaan joidenkin sovellusten toimivan näytön

ollessa poissa käytöstä. Kun näyttö tule taas aktiiviseksi, keskeytetyt toiminnot jatkuvat.

STAMINA-tilan ottaminen käyttöön

1

Vedä tilariviä alaspäin ja napauta sitten .

2

Etsi ja napauta Virranhallinta.

3

Vedä kohdan STAMINA-tila vieressä olevaa liukusäädintä oikealle ja napauta

Aktivoi. ilmestyy tilavirille, kun STAMINA-tila on aktivoitu.

STAMINA-tilan poistaminen käytöstä

1

Kohdasta Kotinäyttö napauta .

2

Etsi ja napauta Asetukset > Virranhallinta.

3

Napauta kohdan STAMINA-tila vieressä.

STAMINA-tilan asetusten vaihtaminen

1

Kohdasta Kotinäyttö napauta .

2

Etsi ja napauta Asetukset > Virranhallinta.

3

Avaa asetusvalikko napauttamalla STAMINA-tila.

4

Lisää tai poista sovelluksia mielesi mukaan.

5

Kun olet valmis, napauta Valmis.

Laitteen valmiusajan arvioiminen

Valmiusaika tarkoittaa sitä, kauanko akku kestää kun laite on kytketty verkkoon mutta ei

ole aktiivisesti käytössä, kuten puheluun vastattaessa tai soitettaessa. Kun STAMINA-tila

on akitvoitu, se arvioi jatkuvasti jäljellä olevaa valmiusaikaa, mikä voi vaihdella laitteen

käytön mukaan. STAMINA-tila pidentää valmiusaikaa tehokkaammin, jos laitteen näyttö

pidetään lukittuna. Jos lukitset näytön vain harvoin, akun suorituskyky ei välttämättä

parane merkittävästi.

Kun käytät laitetta ensimmäistä kertaa, valmiusaika ei välttämättä ole täsmällinen, sillä laitteella

ei ole aikaisempaa käyttöhistoriaa, johon arvio voitaisiin pohjata.

Arvioidun valmiusajan esittäminen

1

Kohdasta Kotinäyttö napauta .

2

Etsi ja napauta Asetukset > Virranhallinta.

Akku vähissä -tilan käyttö

Voit aktivoida Akkuvirran säästötila -ominaisuuden virtaa säästääksesi akun latauksen

ollessa vähissä. Tämä ominaisuus auttaa säätämään näytön kirkkauden, dataliikenteen ja

värinän asetuksia akun kulutuksen vähentämiseksi.

Akku vähissä -tilan aktivoiminen

1

Vedä tilariviä alaspäin ja napauta sitten .

2

Etsi ja napauta Virranhallinta.

3

Vedä kohdan Akkuvirran säästötila vieressä olevaa liukusäädintä oiikealle.

13

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

background image

Akku vähissä -tilan poistaminen käytöstä

1

Kohdasta Kotinäyttö napauta .

2

Etsi ja napauta Asetukset > Virranhallinta.

3

Napauta kohdan Akkuvirran säästötila vieressä.

Akku vähissä -tilan asetusten vaihtaminen

1

Kohdasta Kotinäyttö napauta .

2

Etsi ja napauta Asetukset > Virranhallinta.

3

Avaa asetusvalikko napauttamalla Akkuvirran säästötila.

4

Säädä asetukset mieleiseksesi.

5

Kun olet valmis, napauta .