Sony Xperia L - Mälu

background image

Mälu

Sisu saab salvestada seadme sisemällu ja mälukaardile.

Mälukaart

Seade toetab sisu salvestamiseks kasutatavat mälukaarti microSD™. Seda tüüpi kaarti

saab kasutada ka teisaldatava mälukaardina muudes ühilduvates seadmetes.

Võimalik, et teil tuleb mälukaart ise juurde osta.

Mälukaardi ohutu eemaldamine

Mälukaardi saate telefonist alati ohutult eemaldada sel ajal, kui telefon on välja lülitatud.

Kui soovite mälukaardi eemaldada sel ajal, kui telefon on sisse lülitatud, peate telefoni

mälukaardi esmalt lahti ühendama, enne kui selle telefonist füüsiliselt eemaldate. Sellega

saab vältida mälukaardi kahjustamist ja mälukaardile salvestatud andmete kaotsiminekut.

30

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Mälukaardi lahutamine

1

Avage Avakuva ja koputage ikooni .

2

Leidke järgmised valikud ja koputage neid: Seaded > Mälu > Katk. ühendus SD-

kaardiga.

Mälukaardi vormindamine

Saate oma seadme mälukaardi vormindada näiteks mälu vabastamiseks. See tähendab,

et kustutate kaardilt kõik andmed.

Vormindamisel kustutatakse mälukaardilt kogu sisu. Enne vormindamist veenduge, et olete

varundanud kogu sisu, mida soovite säilitada. Sisu varundamiseks saate selle oma arvutisse

salvestada. Lisateavet saate jaotisest Seadme ühendamine arvutiga leheküljel 97.