Sony Xperia L - Fotodele asukohateabe lisamine

background image

Fotodele asukohateabe lisamine

Fotodele ligikaudse asukoha andmete lisamiseks lülitage sisse geosildistusfunktsioon.

Asukoht määratletakse traadita side võrgu (mobiilsidevõrgu või WiFi) kaudu saadavate

andmete või GPS-tehnoloogia abil.
Kui kaameraekraanile ilmub ikoon , on geosildistusfunktsioon sisse lülitatud, kuid

asukohateavet pole leitud. Kui ekraanile ilmub ikoon , on geosildistusfunktsioon sisse

lülitatud ja teie fotole saab lisada geograafilist asukohta näitava sildi. Kui neist kumbagi ei

kuvata, pole geosildistusfunktsioon sisse lülitatud.

Asukohasiltide lisamise sisselülitamine

1

Aktiveerige kaamera.

2

Koputage ja seejärel koputage Asukohasiltide lisamine > Sees.

3

GPS-i ja/või traadita side võrkude lubamisega nõustumiseks koputage OK.

4

Märkige jaotises Asukohateenused soovitud valikud.

5

Pärast seadete kinnitamist vajutage kaamera ekraanile naasmiseks nuppu .

6

Kui kaamera ekraanile kuvatakse , on teie asukoht saadaval ja fotole saab lisada

asukohasildi. Kui ei, siis kontrollige oma GPS- ja/või juhtmevaba võrgu ühendust.