Sony Xperia L - Konverentskõned

background image

Konverentskõned

Konverentskõne ehk mitme osavõtjaga kõne korral saate pidada ühisvestlust kahe või

enama inimesega.

Konverentskõne tegemine

1

Koputage käimasoleva kõne ajal nuppu .

2

Valige teise osaleja number ja koputage nuppu . Kui teine osaleja vastab,

pannakse esimene osaleja ootele.

3

Teise osaleja lisamiseks konverentskõnesse koputage ikooni .

4

Kui soovite lisada rohkem osalejaid, korrake juhiseid 1 kuni 3.

Konverentskõnes osalejaga eravestluse pidamine

1

Koputage käimasoleva konverentskõne ajal valikut {0} osalejat.

2

Koputage selle osaleja telefoninumbrit, kellega soovite eraviisiliselt vestelda.

3

Eravestluse lõpetamiseks ja konverentskõnesse naasmiseks koputage ikooni .

39

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Osaleja vabastamine konverentskõnest

1

Koputage käimasoleva konverentskõne ajal nuppu, mis näitab osalejate arvu. Kui

kõnes osaleb näiteks kolm inimest, koputage ikooni 3 osalejat.

2

Koputage ikooni selle osaleja kõrval, kelle soovite kõnest eemaldada.

Konverentskõne lõpetamine

Koputage kõne ajal ikooni .