Sony Xperia L - Helistamine

background image

Helistamine hädaabinumbril

1

Avage Avakuva ja koputage ikooni .

2

Otsige üles ja koputage valikut Telefon.

3

Sisestage hädaabinumber ja koputage nuppu Helista. Numbri kustutamiseks

koputage ikooni .

Hädaabinumbril saate helistada ka siis, kui telefonis pole SIM-kaarti või kui väljaminevad

kõned on blokeeritud.

Helistamine hädaabinumbril, kui SIM-kaart on lukus

1

Koputage valikut Hädaabikõne.

2

Sisestage hädaabinumber ja koputage ikooni Helista. Numbri kustutamiseks

koputage ikooni .

Helistamine

Helistamiseks saate telefoninumbri valida käsitsi, koputada mõnel kontaktide loendisse

salvestatud numbril või koputada telefoninumbril kõnelogi vaates. Saate kasutada ka

kiirvalimisfunktsiooni, mis aitab kiiresti üles leida kontaktide loendi ja kõnelogid.
Helistamise ajal aitab teie seadme põhimikrofon koos teise mikrofoniga müra ja

taustahelisid summutada.

Ärge katke teist mikrofoni helistamise ajal käega kinni.

Helistamine numbri valimisega

1

Avage Avakuva ja koputage ikooni .

2

Otsige üles ja koputage valikut Telefon.

3

Sisestage vastuvõtja number ja koputage nuppu Helista. Numbri kustutamiseks

koputage ikooni .

Helistamine kiirvalimisega

1

Vaatel Avakuva koputage .

2

Otsige üles ja koputage Telefon.

3

Sisestage valimisklahvistikul tähed või numbrid, mis vastab soovitavale kontaktile.

Iga tähe või numbri sisestamisel kuvatakse võimalike vastete loend.

4

Koputage kontaktile, millele soovite helistada.

Kõne lõpetamine

Koputage ikooni .

Helistamine rahvusvahelisel numbril

1

Avage Avakuva ja koputage ikooni .

2

Leidke valik Telefon ja koputage seda.

3

Puudutage pikalt klahvi 0, kuni kuvatakse märk +.

4

Sisestage riigikood, suunakood (ilma eesnullita) ja telefoninumber ning siis

koputage nuppu Helista.

37

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Kõne vastuvõtmine

Lohistage ikoon üle ekraani paremale.

Kõnest keeldumine

Lohistage ikoon ekraani vasakusse ossa.

Teisest kõnest keeldumine

Kui kuulete kõne ajal korduvaid piikse, koputage .

Kuulari helitugevuse muutmine kõne ajal

Vajutage ülemist või alumist helitugevusnuppu.

Valjuhääldi sisselülitamine kõne ajal

Koputage nuppu .

Mikrofoni vaigistamine kõne ajal

Koputage ikooni .

Ekraani aktiveerimine kõne ajal

Vajutage korraks nuppu .

Numbrite sisestamine kõne ajal

1

Koputage kõne ajal ikooni . Kuvatakse klahvistik.

2

Koputage numbreid, mida soovite sisestada.

Sissetuleva kõne helina vaigistamine

Kui olete kõne vastu võtnud, vajutage helitugevusnuppu.

Viimased kõned

Kõnelogis saate kuvada vastamata kõned , vastuvõetud kõned ja valitud numbrid .

Vastamata kõnede vaatamine

1

Vastamata kõne korral kuvatakse olekuribal ikoon . Lohistage olekuriba

allapoole.

2

Koputage valikut Vastamata kõne.

Kõnelogis oleval numbril helistamine

1

Avage Avakuva ja koputage ikooni .

2

Otsige üles ja koputage valikut Telefon. Kõnelogivaade kuvatakse ekraani

ülaosas.

3

Kui soovite mõnel numbril kohe helistada, koputage vastava numbrit. Kui soovite

numbrit enne helistamist muuta, puudutage numbrit pikalt ja seejärel koputage

nuppu Muuda enne helistamist nr.

Soovitud numbril saate helistada ka, koputades valikut > Helista tagasi.

Kõnelogis oleva numbri lisamine kontaktide hulka

1

Avage Avakuva ja koputage ikooni .

2

Otsige üles ja koputage valikut Telefon. Kõnelogivaade kuvatakse ekraani

ülaosas.

3

Puudutage pikalt soovitud numbrit. Seejärel koputage valikut Lisa kontaktide

hulka.

4

Koputage soovitud kontakti või koputage valikut Uue kontakti loomine.

5

Muutke kontakti andmeid ja koputage nuppu Valmis.

38

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.