Sony Xperia L - Startskærm for WALKMAN

background image

Startskærm for WALKMAN

Startskærmen for WALKMAN giver dig et overblik over alle sangene på din enhed samt

alle de sange, der er tilgængelige via Music Unlimited. Her kan du administrere dine

albummer og afspilningslister, oprette genveje og arrangere musikken efter humør og

tempo ved hjælp af SensMe™-kanaler.

1

Åbn tjenesten Music Unlimited

2

Gennemse din musik efter kunstner

3

Gennemse din musik efter sang

4

Gennemse din musik efter album

5

Gennemse alle afspilningslister

6

Indsaml links til musik og relateret indhold, som du og venner har delt vha. onlinetjenester

7

Håndter og rediger musikken vha. Music Unlimited-kanaler

57

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

8

Åbn musikafspilleren "WALKMAN"

Sony Entertainment Network med Video Unlimited og Music Unlimited er ikke tilgængelig på

alle markeder. Der kræves et separat abonnement. Der kan gælde yderligere vilkår og

betingelser.

Sådan får du vist startskærmen for WALKMAN

1

Tap på > på din Startskærm.

2

Tap på , hvis startskærmen for WALKMAN ikke vises.

Sådan tilføjer du en genvej til en sang

1

Gå til startskærmen til WALKMAN, og gå til den sang, som du vil oprette en

genvej til.

2

Berør sangens titel, og hold nede.

3

Tap på Tilføj som genvej. Genvejen vises nu på startskærmen til WALKMAN.

Du kan ikke tilføje genveje til sange fra Music Unlimited.

Sådan omarrangeres genveje

Berør en genvej på startskærmen for WALKMAN, og hold fingeren nede, indtil

genvejen forstørres, og enheden vibrerer. Træk derefter elementet til en ny

placering.

Sådan sletter du en genvej

Berør en genvej på startskærmen for WALKMAN, og hold fingeren nede, indtil

genvejen forstørres, og enheden vibrerer. Træk derefter elementet til .

Du kan kun slette genveje, du selv har oprettet.

Du kan også trække standardgenveje til , men de bliver kun skjult – ikke slettet.

Sådan opdaterer du din musik med de nyeste oplysninger

1

Tap på på startskærmen for WALKMAN.

2

Tap på Hent musikoplysninger > Start. Enheden søger online og henter det

senest tilgængelige albumcover og sangoplysninger til musikken.

Appen SensMe™-kanaler er aktiveret når du overfører musikoplysninger.

Sådan aktiveres appen SensMe™-kanaler

Tryk på , og tryk derefter på Hent musikoplysninger > Start på startskærmen

for WALKMAN.

Denne app kræver en mobil- eller Wi-Fi®-netværksforbindelse.

Sådan sletter du en sang

1

Åbn startskærmen for WALKMAN, og find den sang, du vil slette.

2

Berør sangtitlen, og hold fingeren nede. Tap derefter på Slet.

Du kan også slette album på denne måde.