Sony Xperia L - Sådan anvendes indstillinger for stillkamera

background image

Sådan anvendes indstillinger for stillkamera

For at justere stillkameraindstillingerne

1

Aktiver kameraet.

2

Tap på for at få vist alle indstillinger.

3

Vælg den indstilling, du vil justere, og rediger derefter efter ønske.

Tilpasning af indstillingspanelet for stillkameraet

1

Tap, når kameraet er åbent, på for at få vist alle indstillingerne.

2

Berør og hold indstillingen du vil flytte og træk det til den ønskede position.

Hvis du trækker indstillingen uden for indstillingspanelet, annulleres ændringen.

Oversigt over indstillinger for stillkamera

Normal

Juster kameraindstillingerne manuelt.

Sekvens

Anvend tilstanden Sekvens til at tage flere fotos hurtigt efter hinanden ved at holde fingeren trykket

ned på lukkerknappen. Du kan vælge mellem tre sekvenshastigheder, der har forskellige

opløsningsniveauer, dvs. forskellige billedstørrelser.

Frontkamera

Vælg frontkameraet, hvis du vil tage selvportrætter.

Billedeffekt

Anvend effekter til fotos.

Motivvalg

Brug en forudprogrammeret motivtype til hurtigt at indstille kameraet til almindelige optagelser.

Scenegenk.

Kameraet vælger det mest velegnede motiv. Der vises et motivikon og tekst, når et motiv er valgt.

69

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

Panorering

Anvend denne indstilling til at tage vidvinkel og panoramafotos. Du skal blot trykke på kameratasten

og flytte kameraet roligt fra den ene side til den anden.

Opløsning

Vælg mellem forskellige billedstørrelser og højde-bredde-forhold, før du tager et foto. Et

foto med høj opløsning kræver mere hukommelse.

3264×2448(4:3)

Et billede med en størrelse på 8 megapixel i højde-bredde-forholdet 4:3. Velegnet til fotos, der ikke skal

vises på skærme i bredformat eller udskrives med høj opløsning.

3104×1746(16:9)

Et billede med en størrelse på 5 megapixel i højde-bredde-forholdet 4:3. Velegnet til fotos, der ikke skal

vises på skærme i bredformat eller udskrives med høj opløsning.

1632×1224(4:3)

Et billede med en størrelse på 2 megapixel i højde-bredde-forholdet 4:3. Velegnet til fotos, som skal

vises på skærme, der ikke er i bredformat.

1920×1080(16:9)

Et billede med en størrelse på 2 megapixel i højde-bredde-forholdet 16:9. Velegnet til fotos, der skal

vises på skærme i bredformat.

640×480(4:3)

VGA-format i højde-bredde-forholdet 4:3.

Blitz

Anvend blitzen til fotooptagelser under dårlige lysforhold eller på steder, hvor der

forekommer baggrundslys.

Automatisk

Kameraet bestemmer automatisk, om lysforholdene kræver blitz.

Fill-flash

Anvend denne indstilling, når baggrunden er lysere end motivet. Dette fjerner uønskede mørke skygger.

Slukket

Blitzen er slået fra. Fotoets kvalitet kan blive bedre uden blitz, selvom lysforholdene er dårlige. Det

kræver en rolig hånd at tage et godt foto uden blitz. Anvend selvudløseren for at undgå slørede fotos.

Reduktion af røde øjne

Mindsker røde øjne, når der tages fotos.

Selvudløser

Med selvudløseren kan du tage et foto uden at skulle holde enheden. Anvend denne

funktion til selvportrætter eller gruppefotos, så alle kan være med på billedet. Du kan

også bruge selvudløseren for at undgå at ryste kameraet, når fotoet tages.

Om (10 s.)

Indstil en forsinkelse på 10 sekunder fra der tappes på kameraskærmen, til fotoet tages.

Om (2 s.)

Indstil en forsinkelse på 2 sekunder fra der tappes på kameraskærmen, til fotoet tages.

Slukket

Fotoet tages, så snart du tapper på kameraskærmen.

Smile Shutter™

Anvend funktionen smile shuttter til at bestemme, hvilken slags smil kameraet reagerer

på, inden et foto tages.

Sekvenshastighed

Anvend Sekvenshastighedsoptagetilstand til at tage flere fotos i hurtig rækkefølge ved at

holde fingeren trykket ned på udløserknappen. Du kan vælge mellem tre

70

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

sekvenshastigheder, der har forskellige opløsningsniveauer, dvs. forskellige

billedstørrelser.

Hurtig start

Anvend Hurtig start-indstillingerne til at starte kameraet fra låseskærmen. Tryk, hvis

enheden er i kameraets slumretilstand, på kameratasten.

Start og optag

Ved at trykke og holde kameratasten nede, tages det første billede umiddelbart efter at kameraet er

aktiveret fra slumretilstand.

Start kun (stillkamera)

Ved at trykke på kameratasten og holde den nede starter stillkameraet fra slumretilstand.

Start og optag video

Ved at trykke på kameratasten og holde den nede, optages den første video straks efter, at

videokameraet er startet fra slumretilstand.

Start kun (videokamera)

Ved at trykke på kameratasten og holde den nede starter videokameraet fra slumretilstand.

Slukket

Fokuseringstilstand

Med fokus-funktionen styres det, hvilken del af fotoet der skal stilles skarpt på. Når

kontinuerlig autofokus er slået til, vedbliver kameraet med at justere fokus således, at

området inden for den gule ramme forbliver skarp.

Enkelt autofokus

Kameraet fokuserer automatisk på det valgte emne. Kontinuerlig autofokus er slået til. Berør og hold på

kameraskærmen, indtil den gule fokusramme bliver blå, der indikerer at fokus er indstillet. Fotoet tages,

når du slipper med fingeren.

Søg ansigt

Kameraet registrerer automatisk op til fem ansigter på personer, som angives med rammer på

skærmen. Kameraet fokuserer automatisk på det nærmeste ansigt. Du kan også vælge hvilket ansigt,

der skal fokuseres på ved at tappe på det på skærmen. Når du tapper på kameraskærmen, viser en blå

ramme det ansigt, der er valgt og er i fokus. Ansigtssøgning kan ikke bruges til alle typer motiv.

Kontinuerlig autofokus er slået til.

Berøringsfokus

Berør et bestemt område på kameraskærmen for at indstille fokusområdet. Kontinuerlig autofokus er

slået fra. Berør og hold på kameraskærmen, indtil den gule fokusramme bliver blå, der indikerer at fokus

er indstillet. Fotoet tages, når du slipper med fingeren.

Denne indstilling er kun tilgængelig i Normal-optagelsestilstand.

Eksponeringsværdi

Fastsæt den lysmængde i fotoet, som du vil optage. En højere værdi indikerer en øget lysmængde.

Denne indstilling er kun tilgængelig i Normal-optagelsestilstand.

HDR

Anvend indstillingen HDR (High-Dynamic Range) til at tage et foto mod stærk

baggrundslys eller under forhold med skarp kontrast. HDR kompenserer for tab af

detaljer og danner et billede, der er repræsentativt for både mørke og lyse områder.

Denne indstilling er kun tilgængelig i Normal-optagelsestilstand.

Hvidbalance

Indstillingen for hvidbalance justerer farvebalancen efter lysforholdene.

Automatisk

Justerer automatisk farvebalancen i forhold til lysforholdene.

71

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

Hvidglødende

Justerer farvebalancen under forhold med varmt lys f.eks. glødepærer.

Fluorescerende

Justerer farvebalancen til fluorescerende belysning.

Dagslys

Justerer farvebalancen til udendørs brug i solskin.

Skyet

Justerer farvebalancen til en overskyet himmel.

Denne indstilling er kun tilgængelig i Normal-optagelsestilstand.

ISO

Du kan reducere billedets sløring forårsaget af mørke forhold eller motiver i bevægelse

ved at øge ISO-følsomheden.

Automatisk

Anvender automatisk ISO-følsomhed.

100

Anvender ISO-følsomheden til 100.

200

Anvender ISO-følsomheden til 200.

400

Anvender ISO-følsomheden til 400.

800

Anvender ISO-følsomheden til 800.

Denne indstilling er kun tilgængelig i Normal-optagelsestilstand.

Måling

Funktionen beregner automatisk den optimale eksponeringstid ved at måle den

lysmængde, der rammer det billede, du vil tage.

Centreret

Justerer eksponeringen til midten af billedet.

Gennemsnit

Beregner eksponeringen på baggrund af lysmængden, der rammer hele billedet.

Spot

Juster eksponeringen på en meget lille del af det billede, du vil tage.

Denne indstilling er kun tilgængelig i Normal-optagelsestilstand.

Billedstabilisator

Det kan være vanskeligt at holde enheden stille, når du skal tage et foto. Stabilisatoren

medvirker til at kompensere for håndens små bevægelser.

Geotagging

Tag fotos med oplysninger om, hvor de er taget.

Tændt

Når geotagging er slået til, føjes der oplysninger om den omtrentlige geografiske placering til de fotos, du

tager. Du skal aktivere positionsfunktionerne i menuen Indstillinger, før du kan anvende geotagning.

Hvis du vil føje geotags til et foto, skal stedet bestemmes, inden du tager fotoet. Din placering

fastsættes, når vises på kameraskærmen. Når enheden søger efter din position, vises .

Slukket

Når geotagging er slået fra, kan du ikke få vist positionen, hvor fotoet er taget.

72

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

Touch capture

Identificer et bestemt fokusområde ved at berøre kameraskærmen med fingeren. Fotoet

tages, så snart du fjerner fingeren. Disse indstillinger er kun tilgængelige, når

fokustilstanden er indstillet til berøringsfokus.

Tændt

Slukket

Lukkerlyd

Vælg at tænde eller slukke for lukkerlyden, når du optager en video.

Datalagring

Du kan vælge at gemme dine data på enten et flytbart SD-kort eller på enhedens interne

lager.

Internt lager

Ffotos eller videoer gemmes på enhedens hukommelse.

SD-kort

Ffotos eller videoer gemmes på SD-kortet.