Sony Xperia L - Anvend Smile Shutter™‎ til at tage smilende ansigter

background image

Anvend Smile Shutter™ til at tage smilende ansigter

Anvend Smile Shutter™-teknologi til at fotografere et ansigt lige netop når det smiler.

Kameraet registrerer op til fem ansigter, og vælger ét ansigt til smile detection og

autofokus. Når det valgte ansigt smiler, tager kameraet automatisk et foto.

For at slå Smile Shutter™ til

1

Aktivér kameraet.

2

Tap på for at få vist alle indstillinger.

3

Tap på Smileudløser og vælg et smile level.

68

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

For at tage et foto med Smiludløser™

1

Når kameraet er åbent, og Smiludløser er aktiveret, skal du rette kameraet mod

motivet. Kameraet vælger, hvilket ansigt der skal være i fokus.

2

Det valgte ansigt vises i en farvet ramme, og fotoet tages automatisk.

3

Tryk, hvis der ikke registreres noget smil, på kameratasten for at tage fotoet

manuelt.