Sony Xperia L - Sådan åbnes og anvendes programmer

background image

Sådan åbnes og anvendes programmer

Åbn programmer fra genveje på Startskærm eller fra programskærmen.

Skærmen Programmer

Skærmen Program, som du åbner fra Startskærm, indeholder programmer, der på

forhånd er installeret på enheden og programmer du henter.
Skærmen Program fortsætter ud over den regulære skærmbredde, så du skal svippe til

venstre og højre for at få vist al indhold.

Sådan åbner du skærmen Program

Tap, fra Startskærm, på .

For at gennemses skærmen Program

Svip til højre eller venstre i programskærmen.

Sådan åbner du menuen Programskærm

Træk den venstre kant af skærmen til højre, når programskærmen er åben.

For at oprette en genvej til et program på Startskærmen

1

Tap på på Startskærm.

2

Rør ved et programikon, og hold det indtil skærmen vibrerer, træk derefter ikonet

til øverst på skærm. Startskærm åbner.

3

Træk ikonet til det sted på Startskærm, slip derefter med fingeren.

20

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

Sådan åbnes og lukkes programmer

Sådan åbner du et program

Tap fra Startskærm eller skærmen Program på programmet.

Sådan lukkes et program

Tryk på .

Nogle programmer stoppes midlertidigt når du trykker på for at afslutte, mens andre

programmer kan køre i baggrunden. I det første tilfælde kan næste gang du åbner

programmer fortsætte fra hvor du slap. Husk, at nogle programmer kan medføre datagebyrer,

når de kører i baggrunden, f.eks. sociale netværkstjenester.

Vindue med seneste anvendte programmer

Fra dette vindue kan du få vist og åbne dine seneste anvendte programmer.

Sådan åbner du vinduet med seneste anvendte programmer

Tryk på .

Sådan anvendes små apps

Fra vinduet seneste anvendte programmer, kan du til enhver tid få hurtig adgang til flere

små apps vha. små apps-linjen. En lille app optager kun et lille område på skærmen. Så

du kan arbejde med et lille app og et andet program på samme tid på den samme

skærm.

For at åbne Small Apps-linjen

Tryk på .

Sådan åbnes en lille app

1

Hvis du vil have vist linjen Små apps, skal du trykke på

2

Tap på den lille app, du vil åbne.

Du kan åbne en række små apps samtidigt.

For at lukke en lille app

Tap på på små app-vinduet.

For at flytte en lille app

Når den lille app er åben, skal du berøre og holde øverste venstre hjørne af den

lille app, flyt den derefter til den ønskede placering.

For at minimere en lille app

Når den lille app er åben, skal du berøre og holde øverste venstre hjørne af den

lille app, derefter trække den til skærmens højre kant eller bundkant.

Sådan omarrangerer du små apps på linjen Små apps

Berør, og hold en lille app ned, og træk den til den ønskede placering.

Sådan fjerner du en lille app fra linjen Små apps

Berør, og hold en lille app nede. Træk den derefter til området uden for linjen Små

apps.

Sådan gendanner du en tidligere fjernet lille app

1

Åbn linjen Små apps, og tap derefter på

.

2

Berør og hold den lille app nede, som du vil gendanne, og træk den derefter til

linjen Små apps.

21

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

Sådan henter du en lille app

1

Tap på

på linjen Små apps, og tap derefter på og dernæst på .

2

Søg efter den lille app, du vil hente, og følg derefter vejledningen for at hente den

og fuldføre installationen.

Fo at tilføje en widget som en lille app

1

Tryk, for at få vist linjen små apps, på .

2

Tap på

> > .

3

Vælg en widget.

4

Indtast et navn for widget, hvis det ønskes, tap derefter på OK.

Programmenu

Du kan til enhver tid åbne en menu, når du anvender et program. Menuens udseende

afhænger af det program, du bruger.

Sådan åbner du en menu i et program

Tryk på , mens du bruger programmet.

Ikke alle menuer er tilgængelige i alle programmer.

Sådan arrangeres skærmen Program

Flyt programmer rundt på skærmen Program i henhold til dine ønsker.

Sådan arrangeres apps på programskærmen

1

Træk den venstre kant af programskærmen til højre for at åbne menuen

Programskærm.

2

Vælg den ønskede indstilling under VIS APPS.

Sådan flyttes en app på programskærmen

1

Åbn menuen Programskærm, og kontrollér, at Egen rækkefølge er markeret

under VIS APPS.

2

Berør en app, og hold fingeren nede, indtil appen forstørres, og enheden vibrerer.

Træk derefter appen til den nye placering.

Sådan afinstallerer du en app fra programskærmen

1

Træk den venstre kant af programskærmen til højre for at åbne menuen

Programskærm.

2

Tap på Afinstaller. Alle apps, der ikke kan afinstalleres, er mærket med .

3

Tap på den app, du vil afinstallere, og tap derefter på Afinstaller.