Sony Xperia L - Správa videoklipů

background image

Správa videoklipů

Ruční získání informací o filmu

1

Ujistěte se, že zařízení má aktivní datové připojení.

2

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu a poté na možnost Filmy.

3

Na kartě Moje sbírka ťukněte na možnost Vše a vyhledejte miniaturu souboru, o

kterém chcete informace zjistit.

4

Dotkněte se miniatury videa a podržte ji a poté ťukněte na možnost Hledat

informace.

5

Po výzvě povolte zařízení stáhnout informace o videu přes vaše mobilní datové

připojení.

6

Zadejte klíčová slova vybraného videoklipu do vyhledávacího pole a potom

ťukněte na tlačítko pro potvrzení na klávesnici. Všechny shody jsou zobrazeny v

seznamu.

7

Vyberte výsledek hledání a ťukněte na možnost Hotovo. Začne stahování

informací.

Informace o nově přidaných videích můžete získat automaticky při každém spuštění aplikace

Filmy, je-li v nastavení zaškrtnuto políčko Získat podrobnosti o videu. Mohou být účtovány

poplatky za přenos dat.

Nejsou-li stažené informace správné, opakujte hledání s jinými klíčovými slovy.

Vymazání informací o videu

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu a poté na možnost Filmy.

2

Na kartě Moje sbírka ťukněte na možnost Vše a vyhledejte video, které chcete

upravit.

3

Dotkněte se náhledu videa a podržte jej a poté ťukněte na možnost Vymazat

informace.

Odstranění videa

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu a poté na možnost Filmy.

2

Na kartě Moje sbírka ťukněte na možnost Vše a vyhledejte video, které chcete

odstranit.

3

Dotkněte se miniatury videoklipu a podržte ji. Potom ťukněte na položku Odstranit

v zobrazeném seznamu.

4

Potvrďte akci dalším ťuknutím na možnost Smazat.