Sony Xperia L - Informace o rádiu FM

background image

Informace o rádiu FM

Rádio FM v zařízení funguje stejným způsobem jako kterékoli jiné rádio FM. Můžete

například procházet a poslouchat stanice rádia FM a ukládat je jako oblíbené položky.

Před použitím rádia je třeba připojit k zařízení kabelovou náhlavní soupravu nebo

sluchátka. Důvodem je skutečnost, že náhlavní souprava nebo sluchátka fungují jako

anténa. Po připojení jednoho z těchto doplňků můžete v případě potřeby přepnout zvuk

rádia do reproduktoru zařízení.

Když spustíte rádio FM, automaticky se zobrazí dostupné stanice. Pokud jsou u stanice k

dispozici informace RDS, zobrazí se po několika sekundách poslechu této stanice.

Spuštění rádia FM

1

Připojte k zařízení soupravu handsfree nebo sluchátka.

2

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte .

3

Najděte ikonu Rádio FM a ťukněte na ni. Při posouvání v rámci frekvenčního

pásma se zobrazují dostupné kanály.

Když spustíte rádio FM, automaticky se zobrazí dostupné stanice. Pokud jsou u stanice

k dispozici informace RDS, zobrazí se po několika sekundách poslechu této stanice.

Přepínání mezi kanály rádia

Listujte prstem doleva nebo doprava v rámci frekvenčního pásma.

Táhněte vylaďovací stupnicí doprava nebo doleva.

Výběr oblasti pro rádio

1

Stiskněte při zapnutém rádiu tlačítko .

2

Ťukněte na volbu Nastavit oblast rádia.

3

Vyberte možnost.

Nastavení vizualizéru

1

Když je spuštěné rádio, ťukněte na volbu .

2

Ťukněte na volbu Vizualizér.

3

Vyberte možnost.

Přehled rádia FM

1

Tlačítko pro zapnutí a vypnutí rádia

2

Zobrazení nabídky možností

3

Hledání stanice posunutím ve frekvenčním pásmu směrem nahoru

4

Uložená oblíbená stanice

65

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

5

Hledání stanice posunutím ve frekvenčním pásmu směrem dolů

6

Ladění stanic

7

Uložení stanice jako oblíbené položky nebo její odebrání

8

Naladěná frekvence