Sony Xperia L - Skenování čárových kódů s aplikací NeoReader™‎

background image

Skenování čárových kódů s aplikací NeoReader™

Informace o skenování prostřednictvím aplikace NeoReader™

Telefon lze používat jako čtečku čárových kódů, která vám poskytne více informací o

naskenovaných položkách. Například když na reklamě v časopise uvidíte hezký kabát a

chcete vyhledat nejbližší maloobchodní prodejnu, kde si jej můžete koupit. Pokud tato

reklama obsahuje čárový kód umožňující čtení, aplikace NeoReader™ pomocí tohoto

čárového kódu přejde na obsah mobilního webu, například na webovou stránku

s informacemi o výrobku nebo na mapu prodejen v okolí. Aplikace NeoReader™

podporuje většinu standardních typů čárových kódů.

Spuštění aplikace NeoReader™

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

2

Najděte položku NeoReader™ a ťukněte na ni.

Načtení čárového kódu

1

Když je otevřena aplikace NeoReader™, podržte zařízení nad čárovým kódem tak,

aby byl celý čárový kód zobrazen v hledáčku.

2

Zařízení automaticky načte čárový kód, a jakmile jej rozpozná, zavibruje.

Ruční zadání čárového kódu

1

Máte-li otevřenou aplikaci NeoReader™, ťukněte na položku

.

2

Do textového pole zadejte čísla čárového kódu, poté ťukněte na položku GO!.

Přehled nabídky aplikace NeoReader™

K dispozici jsou následující položky nabídky aplikace NeoReader™:

Ťuknutím otevřete další možnosti.

Zadání čísla čárového kódu ručně. Tuto možnost lze využít, pokud má fotoaparát potíže s načtením

čárového kódu.

Zobrazení seznamu dříve načtených čárových kódů.

Zobrazení informací o aplikaci NeoReader™. Zobrazení informací o různých typech čárových kódů a

o tom, jak používat aplikaci NeoReader™.

Vyberte osobní nastavení, jako je jazyk a země. Tyto informace slouží k přizpůsobení obsahu

čárových kódů. Také je možné vybrat předvolby způsobu použití aplikace NeoReader™.

Odeslání zprávy SMS příteli s pozvánkou ke stažení aplikace NeoReader™