Sony Xperia L - Omezení služeb a funkcí

background image

Omezení služeb a funkcí

Některé služby a funkce zmíněné v této uživatelské příručce nejsou podporovány ve všech

zemích nebo regionech všemi sítěmi a poskytovateli služeb ve všech oblastech. Tato

informace se bez omezení týká mezinárodního čísla tísňového volání v sítích GSM 112.

Chcete-li zjistit, zda je určitá služba nebo funkce k dispozici nebo zda jsou vyžadovány další

poplatky za přístup nebo jejich použití, kontaktujte svého mobilního operátora nebo

poskytovatele služeb.

Použití některých funkcí a aplikací popsaných v této příručce může vyžadovat přístup

k Internetu. Při připojení k Internetu pomocí telefonu mohou být účtovány poplatky za

přenos dat. Další informace získáte u svého poskytovatele bezdrátového připojení.