Sony Xperia L - Úvodní obrazovka aplikace WALKMAN

background image

Úvodní obrazovka aplikace WALKMAN

Úvodní obrazovka aplikace WALKMAN poskytuje přehled o všech skladbách v zařízení i

o skladbách, které jsou k dispozici prostřednictvím služby Music Unlimited. Můžete zde

spravovat alba a seznamy skladeb, vytvářet zkratky a s využitím aplikace SensMe™

channels uspořádat hudbu podle nálady a tempa.

1

Otevření služby Music Unlimited

2

Procházení hudby podle interpreta

3

Procházení hudby po skladbách

4

Procházení hudby po albech

5

Procházení všech seznamů skladeb

6

Shromažďování odkazů na hudbu a na obsah související s hudbou, které jste vy a přátelé sdíleli pomocí

služeb online

58

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

7

Správa a úprava hudby pomocí kanálů služby Music Unlimited

8

Otevření přehrávače hudby WALKMAN

Služby Sony Entertainment Network, Video Unlimited a Music Unlimited nejsou k dispozici na

všech trzích. Je třeba samostatné předplatné. Na tyto služby se vztahují dodatečné právní

podmínky.

Zobrazení úvodní obrazovky aplikace WALKMAN

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na volby > .

2

Pokud se nezobrazí úvodní obrazovka aplikace WALKMAN, klepněte na položku

.

Přidání zkratky na skladbu

1

Z úvodní obrazovky aplikace WALKMAN přejděte na skladbu, na kterou chcete

vytvořit zkratku.

2

Dotkněte se názvu skladby a podržte jej.

3

Ťukněte na tlačítko Přidat jako zkratku. Zkratka se zobrazí na úvodní obrazovce

aplikace WALKMAN.

Nelze přidávat zkratky na skladby ze služby Music Unlimited.

Změna uspořádání zkratek

Na úvodní obrazovce aplikace WALKMAN stiskněte a podržte zkratku, dokud se

nezvětší a zařízení nezačne vibrovat, a pak ji přetáhněte do nového umístění.

Odstranění zkratky

Na úvodní obrazovce aplikace WALKMAN stiskněte a podržte zkratku, dokud se

nezvětší a zařízení nezačne vibrovat, a pak ji přetáhněte na položku .

Můžete odstranit pouze zkratky, které sami vytvoříte.

Na položku můžete sice přetáhnout i výchozí zkratky, ty však nebudou odstraněny, ale jen

skryty.

Aktualizace hudby s využitím nejnovějších informací

1

Na úvodní obrazovce aplikace WALKMAN ťukněte na položku .

2

Ťukněte na možnosti Stáhnout informace o hudbě > Zahájit. Zařízení provede

hledání online a stáhne nejnovější dostupný obal alba a podrobnosti o skladbě.

Při stahování podrobností o hudbě se aktivuje aplikace SensMe™ channels.

Povolení aplikace SensMe™ channels

Na úvodní obrazovce aplikace WALKMAN ťukněte na ikonu a pak na možnosti

Stáhnout informace o hudbě > Zahájit.

Tato aplikace vyžaduje připojení k mobilní síti nebo síti Wi-Fi®.

Odstranění skladby

1

Otevřete úvodní obrazovku aplikace WALKMAN a přejděte na skladbu, kterou

chcete odstranit.

2

Dotkněte se názvu skladby a podržte jej a poté ťukněte na možnost Odstranit.

Tímto způsobem lze také odstranit alba.