Sony Xperia L - Poboljšavanje zvuka

background image

Poboljšavanje zvuka

Za poboljšanje kvaliteta zvuka koristeći ekvalizator

1

Kada je aplikacija "WALKMAN" otvorena, kucnite na .

2

Kucnite na Postavke > Poboljšanja zvuka.

3

Ukoliko želite ručno prilagoditi zvuk, povucite dugmad za opseg frekvencije prema

gore ili prema dolje. Da biste automatski prilagodili zvuk, kucnite na

i odaberite

stil.

Uključivanje okružujućeg zvuka

1

Kada je aplikacija "WALKMAN" otvorena, dotaknite .

2

Dotaknite Postavke > Poboljšanja zvuka > Postavke > Poboljš. kvalitet zv.

(VPT).

3

Izaberite postavku, a zatim za potvrdu dotaknite OK.