Sony Xperia L - Snimanje slike ekrana

background image

Snimanje slike ekrana

Možete snimiti slike bilo kojeg ekrana na uređaju kao sliku ekrana. Slike ekrana koje

snimite automatski se sačuvaju u Albumu.

Za snimanje slike ekrana

1

U isto vrijeme pritisnite i zadržite tipku za uključivanje/isključivanje i tipku za

snižavanje jačine zvuka dok ne začujete zvuk klikanja.

2

Za prikazivanje slike ekrana, u cjelosti povucite statusnu traku prema dolje.