Sony Xperia L - Recikliranje vašeg uređaja

background image

Recikliranje vašeg uređaja

Negdje u kući se nalazi stari uređaj? Zašto ga ne reciklirati? Time ćete na pomoći da

ponovno iskoristimo materijale i komponente, a također ćete zaštiti i okoliš! Saznajte više

o opcijama recikliranja u vašoj regiji na www.sonymobile.com.

118

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.