Sony Xperia L সাহায্য

background image

 

Xperia

L

C2105/C2104

background image

s

s

s

s

Xperia™

Xperia™

Xperia™

Xperia™ L

L

L

L 

 

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................6666

#$% 

#$% 

#$% 

#$% & 

& 

& 

& .......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................7777

ei  #m ..............................................................................7
Android™ ?......................................................................................................7
0 o2 2u...................................................................................................7
#456 ...............................................................................................................8
8nt %:; o n .............................................................................................9
sk :............................................................................................................10
#?@& ..................................................................................................10
a◌C8un e4 &  .....................................................................................10

@& 

@& 

@& 

@& 8nt

8nt

8nt

8nt я F

я F

я F

я F & 

& 

& 

& ....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................12

12

12

12

' .......................................................................................................12
? ..............................................................................................................12
?%sk ....................................................................................................15
:sk .................................................................................................17
H sk ...........................................................................................................17
eI skJ? o c.......................................................................................20
a◌C8 p 5; : a◌C8 k# e4 .........................................................20
s F e4 OJ.................................................................................................22
#I4 H ;..........................................................................................................24
?i& &6....................................................................................................24
@& 8ntI ic ;# ; ..................................................................................29
P @u?&;? Q F .......................................................................................31
HH ...............................................................................................................32
eI S #?  ....................................................................................33
in ? e4 F pJ #I4#..............................................................................33
S? ntJ .......................................................................................34
Hi: ?oU #I4#.......................................................................................35

Google

Google

Google

Google Play™

Play™

Play™

Play™................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................37

37

37

37

Google Play™-e # \ #$% ...........................................................................37
Google Play™ \ Su :S .........................................................................37
@& a◌C8 p S? #0i.............................................................................37
a ;H F.............................................................................................................38
Google Play™]^ a s \ a◌C8 p #4s& ........................................38

:

:

:

: 

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................39

39

39

39

я; :#H$.....................................................................................................39
: n :4.......................................................................................................39
2 # Hi:..........................................................................................................41
e Q :........................................................................................................41

2

eI ei p eI in ? #4sJ

। © ;Q;Ht яs  я i H;dJ ; ।

background image

 0 n :.....................................................................................................41
: #I4..........................................................................................................42

& % F

& % F

& % F

& % F ......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................44

44

44

44

@& 0 & % F#H$ &o.............................................................................44
@& F; 8 nt & % F5; : s n ................................................................44
& % F& o2 2u............................................................................................46
@& & % F5; : & %: ...........................................................................46
@& & % F # \ 85 85.............................................................................48
@& & % F a4 ......................................................................................49
& % F @& o.......................................................................................49

F 

F 

F 

F pJ

pJ

pJ

pJ....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................50

50

50

50

&6 e4 H lH S F #H$ hF c................................................................50
&6 o H lH S F l...............................................................................51
Fjk J F pJ e4 2 So %?......................................................................52

i Hi:

i Hi:

i Hi:

i Hi:..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................53

53

53

53

i Hi : # \ #$% ........................................................................................53
i Hi: .....................................................................................................54

"WALKMAN"

"WALKMAN"

"WALKMAN"

"WALKMAN" a◌C8 p 

a◌C8 p 

a◌C8 p 

a◌C8 p ...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................58

58

58

58

@& 8 nt #45F s n ............................................................................58
#45F .......................................................................................................58
WALKMAN H & ...........................................................................................59
pF :5; :.......................................................................................................60
#qF a4  .............................................................................................61
P Q F ..................................................................................................62
2я;:я ......................................................................................................62
Music Unlimited a :i & ............................................................................63

#qF

#qF

#qF

#qF & 5; :

& 5; :

& 5; :

& 5; :............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................64

64

64

64

TrackID p8; k....................................................................................................64
Music Unlimited™................................................................................................65

FM

FM

FM

FM So

 So

 So

 So.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................66

66

66

66

FM So #m ................................................................................................66
@& p So % : .........................................................................67
P #I4#.......................................................................................................67
TrackID™   So ~5; : # kJ ..................................................68

 H

 H

 H

 H.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................69

69

69

69

 H #m ....................................................................................................69
s H .......................................................................................69
H; # kJ....................................................................................................70
 #H; &% F Smile Shutter™ .....................................................70
@& 0 ?5; : F 2‚5 : as #4 8я ...............................................................71
s H #I4  c..........................................................................71
2 So H ..........................................................................................75

3

eI ei p eI in ? #4sJ

। © ;Q;Ht яs  я i H;dJ ; ।

background image

a◌C8:H

a◌C8:H

a◌C8:H

a◌C8:H.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................80

80

80

80

] e4 2 So5; :  c.................................................................................80
] e4 2 So5; : a4  e4 s& .......................................................81
] #m a◌C8 p  HQ H ] 5; : #m ..............................................82
] a◌C8:H5; :.............................................................................................83
eI H & @& ] .................................................................................85

2 So5; :

2 So5; :

2 So5; :

2 So5; :......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................87

87

87

87

H; 2 a◌C8 p 2 So5; : ............................................................................87
@& 8 nt 2 So s s n ................................................................88
2 So s s& ................................................................................89
Video Unlimited & .......................................................................................89

o 

o 

o 

o buя

buя

buя

buя................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................90

90

90

90

o buя #m ...........................................................................................90

#48; k

#48; k

#48; k

#48; k..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................91

91

91

91

o :# ?o #4 85 s& .............................................................................91
DLNA Certified™ 8 nt # \ s a4  .....................................................94
NFC................................................................................................................97
Bluetooth™ o :# p8; k....................................................................................99
eI mu? # q @& 8ntI #4 85 s& ....................................................101
& p F0: .....................................................................................................103
NeoReader™ a◌C8 p I # \ S s ................................................103
Smart Connect..................................................................................................104

@& 

@& 

@& 

@& 8 nt

8 nt

8 nt

8 nt S?

S?

S?

S? #Hn

#Hn

#Hn

#Hn 

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................106

106

106

106

@& 8 nt S? #Hn#Q #m .......................................................................106
Google™ &  #Hn#Q ..........................................................................106
@&  & ? i Hi:, :n e4 & % F5; : #H: ......................................106
Facebook™ #Hn#Q ..................................................................................107

H&

H&

H&

H& e4

e4

e4

e4 as

as

as

as ...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................109

109

109

109

as & #H$ o uj#..................................................................................109
GPS ...............................................................................................109
Google Maps™..................................................................................................110
5; : &o..............................................................................................110

 :n

 :n

 :n

 :n e4

e4

e4

e4 a◌C8:H

a◌C8:H

a◌C8:H

a◌C8:H O ^

O ^

O ^

O ^.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................112

112

112

112

 :n..........................................................................................................112
a◌C8:H O ^....................................................................................................112

#H\

#H\

#H\

#H\ e4

e4

e4

e4 kJ kJ

kJ kJ

kJ kJ

kJ kJ.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................115

115

115

115

@& 8nt @& S?  c................................................................................115
a◌C8 p  @& e4 &; ‹s& ; ........................................................116
@& 8nt &; ‹s&  c..............................................................................118
@& 8ntI : o #; kF ........................................................................118
@& 8nt Œя c.........................................................................................120
#H\ a◌C8 p .............................................................................................121

4

eI ei p eI in ? #4sJ

। © ;Q;Ht яs  я i H;dJ ; ।

background image

@& 8ntI #i : ; .................................................................................121

u l

u l

u l

u l..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................122

122

122

122

s F e4 OJ @i o2 2u.........................................................................122
a◌C8 p o2 2u........................................................................................123

5;;t&$J

5;;t&$J

5;;t&$J

5;;t&$J F\

F\

F\

F\.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................125

125

125

125

5;;t&$J F\ #m :F :0 :?..................................................................................125
# e4  ‘ e #HdF...............................................................................125
@i 5F F\.....................................................................................................125

#$ %

#$ %

#$ %

#$ %......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................126

126

126

126

5

eI ei p eI in ? #4sJ

। © ;Q;Ht яs  я i H;dJ ; ।

background image

Xperia™

Xperia™

Xperia™