Sony Xperia L - Първи стъпки с Google Play™‎

background image

Първи стъпки с Google Play™

Отваряйки Google Play™, вие влизате в свят на приложения и игри. Можете да разглеждате тези

приложения и игри в различни категории. Можете също така да оцените дадено приложение или

игра и да изпратите вашите отзиви.
За да използвате Google Play™, необходимо е да имате акаунт в Google™. Вижте Настройка
на акаунт в Google™ на вашето устройство
на страницата 55.

Google Play™ може да не е достъпен във всички държави или региони. Когато изтегляте
съдържание на телефона, може да ви таксуват за количеството прехвърлени данни на
вашето устройство. Свържете се със своя оператор, за да получите информация относно
вашия абонаментен план и тарифите за пренос на данни.

Отваряне на Google Play™

1

От Начален екран докоснете .

2

Открийте и докоснете Google Play магазин.