Sony Xperia L - Изчистване на данните от приложение

background image

Изчистване на данните от приложение

Понякога може да се наложи да изчистите данните от дадено приложение. Това може да се случи,

ако например паметта на приложението се напълни или искате да изтриете рекордите за игра.

Също може да поискате да изтриете входящата поща, текстови и мултимедийни съобщения в

някои приложения.

Изчистване на цялата кеш памет за дадено приложение

1

В Начален екран натиснете .

2

Открийте и натиснете Настройки.

3

Натиснете Приложения.

4

Натиснете приложението, за което искате да изчистите цялата кеш памет.

5

Натиснете Изчистване на кеша.

За някои приложения изчистването на кеш паметта не е възможно.

38

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Изтриване на инсталирано приложение

1

В Начален екран натиснете .

2

Открийте и натиснете Настройки.

3

Натиснете Приложения.

4

Изберете приложението, което искате да изтриете.

5

Натиснете Деинсталиране.

Някои предварително инсталирани приложения не могат да се изтриват.