Sony Xperia L - Настройки на звука

background image

Настройки на звука

Превключване на звука на радиото между устройствата

Можете да слушате радио чрез слушалки с кабел или такива с микрофон. След като свържете

някое от устройствата, можете да превключите звука към високоговорителя, ако желаете.

Превключване на звука на радиото към високоговорителя

1

Когато радиото е отворено, натиснете .

2

Докоснете Изп. във високогов..

За да превключите звука обратно към слушалките с кабел, натиснете и след това
Възпр. в слушалките.

Превключване между моно и стерео режим на звука

Можете да слушате FM радио в моно или в стерео режим. В някои случаи, превключването в

режим моно може да намали шумовете и да подобри качеството на звука.

Превключване между моно и стерео режим на звука

1

Когато радиото е отворено, натиснете .

2

Докоснете Разреши стерео звук.

3

За да слушате радиото отново в режим моно, натиснете и докоснете Принудителен
моно звук
.

67

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.